Lön & avtal 2019

Halland valde att lönesatsa på de specialistutbildade

Halland valde att lönesatsa på de specialistutbildade
Magnus Persson jobbar på ambulansen i Halmstad och är fackligt förtroendevald för Vårdförbundet.

Det blev till slut löneökningar med 4,2 procent i Region Halland för Vårdförbundets grupper — ett bättre resultat än i många andra regioner. Men begreppet särskilt yrkesskickliga har ännu inte slagit igenom överallt i regionen.

28 november 2019

– Här valde regionen att satsa på specialistutbildade. Det här med särskilt yrkesskickliga var ett nytt begrepp för vår arbetsgivare, säger Magnus Persson som är ambulanssjuksköterska med 31 års erfarenhet och dubbla specialistutbildningar. Han fick ett påslag med 1 800 kronor och är bland de högst betalda på ambulansen i Halmstad med 38 300 kronor i månaden.

– Det är svårt att säga om jag känner mig nöjd med det, man är väl aldrig nöjd när det gäller lön. Jag kan nog tycka att löneutvecklingen borde vara bättre, säger Magnus Persson som också är förtroendevald för Vårdförbundet på sin arbetsplats.

Tydligare lönekriterier

Den genomsnittliga löneökningen för Vårdförbundets grupper anställda i Region Halland blev 4,2 procent och det är de specialistutbildade som fått största påslagen. Camilla Tellström, ordförande för Vårdförbundet i Halland är positiv och hoppfull inför nästa år, men ser att det finns saker som behöver bli bättre.

– Vi behöver sätta oss ner tillsammans med arbetsgivaren och jobba med lönekriterierna för särskilt yrkesskickliga så att det blir tydligare för alla nästa år. Det är viktigt att vårt avtal tillämpas på samma sätt överallt, säger Camilla Tellström.

Satsade på specialistutbildade

I Region Halland fanns ett politiskt beslut om att satsa på specialistutbildade sjuksköterskor i årets löneöversyn, redan innan avtalet mellan Vårdförbundet och SKR, Sveriges kommuner och regioner, skrevs på. Men Jennie Tingblad, som arbetar som hr-specialist i Region Halland, säger att det framöver inte bara kommer vara specialistutbildade som räknas till särskilt yrkesskickliga.

– Vi är helt överens med Vårdförbundet om satsningen på särskilt yrkesskickliga och vill prioritera dem som gör ett lite bättre jobb så att vi får till en lönespridning. Medarbetare ska bedömas efter regionens lokala lönekriterier samt avtalets kriterier om kompetens, specialistkunskap och erfarenhet. Vad det innebär måste varje chef definiera, säger Jennie Tingblad.

Tror du att det är tydligt för alla, eller måste man definiera begreppet särskilt yrkesskicklig mer?

– Det kan säkert kommuniceras bättre, men jag tror det är viktigt att hålla begreppet så enkelt som möjligt och göra bedömningarna lokalt. Erfarenhet kan inte låsas vid en specifik ålder, eller ett visst antal år utan man kan vara erfaren på många olika sätt. Specialistkunskap kan man också få på olika sätt, säger Jennie Tingblad.

Inga besparingar i vården

I Vårdfokus granskning av regionernas ekonomi visade det sig att endast Halland och Jönköping klarar att hålla sin sjukvårdsbudget i år. Region Halland räknar inte heller med att göra besparingar inom vården nästa år, utan uppger att de kommer ha en större budget för hälso- och sjukvård jämfört med i år. Men regionen kommer ändå att höja skatten för att klara av planerade investeringar.

Läs också: Stora besparingar väntar inom vården nästa år

.

– Jag tror inte att Halland har mindre ekonomiska problem än andra regioner. De står också inför stora utmaningar med sjukhus som behöver renoveras, men vi tycker att vi har ett bra samarbete och att de gör positiva saker för att sjuksköterskor ska vilja stanna kvar och arbeta inom regionen, säger Camilla Tellström.

Utöver lönelyftet på 4,2 procent pekar hon på en ny arbetstidsmodell som ger kortare arbetstid från september till maj och att antalet bemanningssjuksköterskor har minskat.

– Vi tycker att det finns en vilja att förbättra för våra yrkesgrupper och vi tycker att det går åt rätt håll, säger Camilla Tellström.

Ser 10 000 mer som en vision

Magnus Persson på ambulansen i Halmstad hoppas att Vårdförbundet ska kunna utöva större påtryckningar på arbetsgivaren så att det blir en bättre löneutveckling framöver, även om han tror att 10 000 på tre år mer får ses som en vision än något som verkligen kommer att ske.

– Men jag hoppas att det blir tydligare vad som egentligen menas med begreppet särskilt yrkesskicklig. Det kan ju inte bara vara att man är specialistutbildad. Som jag ser det handlar det också om att till exempel vara handledare, instruktör, att utbilda andra och vara aktiv när det gäller verksamhetens utveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida