Hälsosamma arbetstider skrivs in i Östergötlands avtal

Hälsosamma arbetstider skrivs in i Östergötlands avtal
Formuleringen kring arbetstider är en jätteframgång för Vårdförbundet, anser Kristina Nyström.

Vårdförbundet i Östergötland blir först med att träffa ett lokalt kollektivavtal med landstinget. Parterna har kommit överens om att arbeta för verksamhetsanpassade och hälsofrämjande arbetstider.

28 april 2011

– Vi ser det som en stor framgång för vi har aldrig tidigare fått in den här typen av skrivningar i vårt lokala avtal, LOK, säger Kristina Nyström, ordförande för Vårdförbundets avdelning Östergötland.

I det landstingsövergripande kollektivavtalet har parterna enats om att det ska skrivas in att ”parterna ska starta ett utvecklingsarbete i syfte att stödja verksamhetsanpassade och hälsofrämjande arbetstider”.

Arbetstider viktig fråga

Arbetstiderna har varit en viktig fråga i Östergötland sedan alla lokala arbetstidsmodeller avskaffades för drygt ett år sedan. Kristina Nyström ser nu en möjlighet att jobba med den här frågan utifrån behovet hos varje enskild verksamhet.

– Formuleringen med verksamhetsanpassade och hälsofrämjande arbetstider betyder att vi får ett nytt sätt att se på arbetstider. Resultatet kan bli kortare arbetstid för dem som har nattarbete till exempel.

Lönenivåerna inte klara

I det lokala kollektivavtalet sägs ingenting om lönenivåer, utan de överläggningarna sker med de tolv olika centrum som finns inom landstinget.

– Pengarna finns hos varje enskilt centrum och vi kommer säkert att hamna på olika nivåer beroende på hur de har prioriterat, säger Kristina Nyström.

Övriga formuleringar i det lokala kollektivavtalet följer i stort sett huvudöverenskommelsen mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida