Hon är operations-sjuksköterskornas internationella röst

Hon är operations-sjuksköterskornas internationella röst
Irini Antoniadou, nyvald ordförande för IFPN, vill stärka operationssjuksköterskornas kunskapsområde och förbättra patientsäkerheten.

Svenska operationssjuksköterskan Irini Antoniadou har blivit utsedd till ordförande för den internationella organisationen för perioperativa sjuksköterskor, IFPN. De närmaste åren kommer hon att jobba för att stärka yrkets kunskapsområde och förbättra patientsäkerheten.

Orden flöder ur Irini Antoniadous mun i rasande fart. Hon tycks aldrig ligga på latsidan. Sedan sjuksköterskeexamen 1984 har resan gått via en rad sjukhus i Sverige, men också i Grekland, till universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle, där undervisning av blivande sjuksköterskor enbart upptar en del av arbetet.

Sedan flera år har hon varit engagerad i den nationella föreningen för operationssjukvård, Seorna men även i den europeiska, Eorna, där hon var ordförande 2005-2009.

Hedrande uppdrag

Det största steget i karriären kom dock för några månader sedan då hon blev utsedd till ordförande för den internationella organisationen för perioperativa sjuksköterskor, IFPN. Organisationens mål är att främja perioperativ vård globalt, så att patienterna får den bästa tänkbara vården. De kommande tre åren ska Irini Antoniadou fungera som operationssjuksköterskornas internationella röst och se till att yrket ligger i framkant vad gäller teknik och kunskap.

Hon tycker uppdraget är hedrande. Och att den europeiska organisationen låg bakom nomineringen till ordförandeposten känns som ett kvitto på väl utfört arbete.

– Samverkan är oerhört viktigt för patientsäkerheten och här fyller IFPN en viktig funktion. Genom att regioner, organisationer och länder delar erfarenheter och kunskaper kan vi utvecklas. Jag ser fram emot att leda det arbetet.

Säker vård

En av Irini Antoniadous hjärtefrågor de kommande åren är att få större spridning av Världshälsoorganisationen, WHO:s, checklista för säker kirurgi på global nivå. Det är en lista med punkter som operationsteamet går igenom före, under och efter ingreppet. Det skapar större trygghet och stärker lagarbetet. Riktlinjerna är framtagna av en internationell expertgrupp och studier visar att användandet av checklistan minskade komplikationer och dödlighet i samband med kirurgi med mer än 30 procent.

– I Sverige används den på flera håll, men det kan alltid bli bättre. Om alla utgick ifrån den skulle patientsäkerheten, ur ett internationellt perspektiv, förbättras avsevärt.

Vill se mer forskning

Den största utmaningen för svenska operationssjuksköterskor är att visa sin excellens. Även om många här har disputerat jämfört med andra länder anser Irini Antoniadou att den teoretiska kunskapen behöver utvecklas ännu mer, så att yrket kan definieras ännu tydligare.

– Många tror att vi enbart står bredvid kirurgen och lämnar över instrument. Men det är en liten del av arbetet. Vi har förutsättningar i Sverige att visa var vi befinner oss kunskapsmässigt och det ska vi sprida till andra delar av världen, säger Irini Antoniadou.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida