Hovrätt. Förelägganden frånArbetsmiljöverket kan vara ogiltiga

Att myndigheten ändrats gör att gamla föreskrifter inte gäller, har Hovrätten över Skåne och Blekinge slagit fast. Domen är dock överklagad.

1 september 2010

Det är inte straffbart att bryta mot gamla Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Den finns nämligen inte längre — tillsammans med Yrkesinspektionen har den slagits samman till Arbetsmiljöverket, det har Hovrätten över Skåne och Blekinge slagit fast.?

Arbetsmiljöverket har utfärdat hundratals förelägganden enligt de gamla föreskrifterna från 1999, de har också varit underlag för fällande utslag i olika domstolar. Alla dessa förelägganden och domar skulle därmed vara ogiltiga.

Orimligt, tycker kammar­åklagare Lotten Loberg vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Malmö. Till TCO-tidningen säger hon:?

— Skulle hovrättens dom stå sig får det väldiga konsekvenser.??

Efter den 1 januari 2001 saknas då lagstöd för alla fällande domar och strafförelägganden som grundar sig på regler i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.?

Att arbetsmiljölagen är ett kraftfullt vapen i fackets händer när arbetsmiljön blivit alltför dålig är annars något som upptäckts på nytt. I våras berättade Vårdfokus att antalet anmälningar från Vårdförbundets förtroendevalda hade fyrdubblats på ett år. ?

Riksåklagaren har nu överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. HD har ännu inte bestämt sig för om den ska ta upp ärendet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida