”Industrin bör inte alltid vara löneledande”

Att industrin ska vara löneledande är principiellt riktigt, men jag tycker inte att det behöver vara så varje år. Det sa Markus Gustafsson på Sveriges kommuner och landsting vid en pressträff i dag inför årets löneförhandlingar.

Frågan om vilken del av arbetsmarknaden som ska vara löneledande är en närmast evig fråga. Det stående svaret har under alla år varit att industrin ska vara det eftersom det är exportinkomsterna därifrån som är avgörande för Sveriges totala ekonomi.

Markus Gustafsson, chef för arbetsgivaravdelningen på Sveriges kommuner och landsting (SKL) tycker att den principen är riktig, men han lägger in en brasklapp.

? Jag tycker att man borde diskutera om den principen ska gälla alla år, säger han.

Det han menar är att med den principen så kommer de anställda i landsting och kommuner alltid i bakvatten när det gäller löneutvecklingen.

? Det är rimligt att den offentliga sektorn går i takt med övriga sektorer i samhället, säger han.

Men han vill inte svara på frågan om det är dags i år.

Påverkar rekryteringen

Löneutvecklingen påverkar rekryteringen av personal, nu och i framtiden.

? Generellt lyckas landsting och kommuner att rekrytera personal, men man får kanske inte alltid precis den person som man vill ha. Vi har dock ett stort problem, nämligen att rekrytera män och att få dem att stanna kvar. I dag är 80 procent av de anställda kvinnor, säger Markus Gustafsson.

Hur få det individuella lönesystemet att fungera?

Han fick vid pressträffen flera frågor om det individuella lönesystem som bland annat Vårdförbundets medlemmar har. Dels om kritiken att många arbetsgivare ? trots att det finns ett centralt avtal ? inte lägger ut individuella löner utan i stället generella. Dels att det i både landsting och kommuner är svårt att se kopplingen mellan verksamhestutveckling och löneutveckling.

? Det är inte bra om det inte fungerar. Vi har ett avtal och självklart ska det följas, säger han.

På frågan om vad SKL kan göra svarade Markus Gustafsson att SKL kan tala med berörda arbetsgivare och med kraft försöska få dem att förstå att avtal ska hållas.

– Och vi jobbar på det, säger Markus Gustafsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida