Inga patienter till skada i Skåne trots varningar om samhällsfarlighet

Trots att Region Skåne tidigt under konflikten hävdade att stora delar av varslet var samhällsfarligt har hittills inga patientskador på grund av strejken rapporterats på Lunds universitetssjukhus, det sjukhus som varit mest pressat. 

När det första strejkvarslet utlöstes i Region Skåne måndagen den 21 april var arbetsgivaren snabb med att förklara att stora delar av varslet var samhällsfarligt. Vårdförbundet avvisade arbetsgivarens påståenden varefter frågan skickades vidare till den centrala nämnd som tillsatts för att avgöra samhällsfarligheten.

Nämnden tyckte att arbetsgivarens underlag var alltför omfattande och luddigt formulerat varför de lokala parterna satte sig ner och diskuterade samhällsfarligheten igen. På några få punkter gick Vårdförbundet med på att lätta på varslet, men i stort sett genomfördes det som planerat.

Lunds universitetssjukhus har under hela konflikten fått ta emot allra flest patienter från de sjukhus som har deltagit i strejken. I ett pressmeddelande från sjukhuset framgår att det för närvarande står omkring 280 personer i regionen uppsatta på väntelistan för operation av cancer. Av dem har 79 fått sin operation uppskjuten. 165 planerade ortopediska operationer vid Universitetssjukhuset i Lund har avbokats.

? Det visar att Region Skåne inte har tagit vårt varsel på allvar. Man har inte undersökt möjligheterna att köpa platser i andra län, förrän i denna veckan, trots att de har haft fyra veckor på sig. Hade de tagit varslet på allvar och koordinerat sina resurser från första början så hade den här situationen aldrig uppstått, säger Mats Runsten, vice ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Vårdförbundet har i alla sina varsel undantagit cancersjukvården.

? Men vi vet att det under strejken har opererats elektiva patienter utan cancer samtidigt som det har stått platser avsedda för cancerpatienter outnyttjade.

I pressmeddelandet konstateras att inga patientskador hittills har rapporterats in med anledning av konflikten.

? Det visar att vårt varsel var ansvarsfullt från början, men att Region Skåne inte har utnyttjat de resurser som de har haft till sitt förfogande, säger Mats Runsten.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida