Ingen medlemsminskning i september

Vårdförbundet förlorade i princip inga medlemmar under september. Men det är ökningen av antalet studenter som lyfter medlemsstatistiken.

10 oktober 2008

När Vårdförbundets medlemsstatistik för september summerades visade den att antalet medlemmar under den senaste månaden minskat med nio. Det medlemstapp som inleddes sedan avtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL) var klart i slutet av maj hade således i princip avstannat i september.

Vid årsskiftet 2007/2008 hade Vårdförbundet drygt 108 000 medlemmar. Efter tredje kvartalet i år var antalet närmare 111 000. Bakom medlemsökningen står yrkesverksamma (+ 2 400) och studenter (+ 450). Övriga kategorier, bland annat pensionärer, har minskat något.

Ökade kraftigt under våren

Det var under våren antalet medlemmar ökade kraftigt – från årsskiftet fram till avstämningen för juni ökade gruppen yrkesverksamma medlemmar med nästan 4 000 till 96 800. Sedan Vårdförbundet skrev på avtalet med SKL i slutet av maj har många yrkesverksamma lämnat förbundet. Nu, ett kvartal senare, är antalet yrkesverksamma närmare 2 000 mindre: 94 900.

Däremot ökar studerandemedlemmarna – det senaste kvartalet med omkring 1 000. Ökningen ägde rum framför allt i augusti och september i samband med att det nya läsåret började.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida