Lönerörelsen 2019

Inget gehör för 10 000 mer i lön i Skåne

Inget gehör för 10 000 mer i lön i Skåne
Malin Tillgren, tillförordnad ordförande i Vårdförbundet Skåne, skrev på avtalet i måndags. Foto: Anders Olsson

Vårdförbundet Skåne har tecknat ett treårigt lokalt kollektivavtal med regionen. Kravet på 10 000 mer i lön för särskilt yrkesskickliga gick inte igenom. Men man är överens om att lönen ska öka i högre grad för dem än för andra.

14 augusti 2019

– Just nu är vi nöjda med avtalet. Men det är upp till bevis för arbetsgivaren att visa att de faktiskt tycker att särskilt yrkesskickliga ska värderas högre än andra. Fast självklart finns där en nervositet för att de inte kommer att visa det i en omfattning som vi tycker är tillräcklig.

Det säger Vårdförbundet Skånes tillförordnade ordförande Malin Tillgren som skrev på avtalet med Region Skåne i måndags.

När Vårdfokus intervjuade Malin Tillgren i mars i år – cirka två månader innan det centrala kollektivavtalet mellan Vårdförbundet, Sveriges kommuner och landsting och Sobona slöts – förklarade hon att det som väckte störst engagemang bland medlemmarna var kravet på att särskilt yrkesskickliga ska få sina löner höjda med 10 000 kronor i månaden under en treårsperiod.

Sifferlöst

Någon sådan siffra kom aldrig med i det centrala avtalet. Vårdförbundet i Skåne försökte få med siffran på lokal nivå i förhandlingarna med Region Skåne. Men enligt Malin Tillgren lyckades det inte heller där.

Arbetsgivaren ville över huvud taget inte gå med på att nämna några siffror i avtalet. Det är därför helt sifferlöst, vilket innebär att ingen i dag vet hur stora löneökningarna blir i regionen.

– Jag tror att ganska många medlemmar kommer att reagera skeptiskt till huruvida arbetsgivaren kommer att leverera i en omfattning som de blir nöjda med, säger Malin Tillgren.

Vårdförbundet krävde exempelvis att ett lönespridningsmått på 2,0 över en livstid skulle skrivas in i avtalet, det vill säga att den som har högst betalt efter ett långt yrkesliv ska tjäna dubbelt så mycket som den som är ny i yrket och som har lägst lön. Men det gick arbetsgivaren inte med på.

Lönetillägg in i grundlönen

En positiv nyhet i det nya avtalet är att ett tillägg på 1 500 kronor som gavs till sjuksköterskor på särskilt vårdtunga avdelningar för några år sedan nu kommer att bakas in i grundlönen.

– Det innebär att arbetsgivaren inte plötsligt kan plocka bort tillägget. Dessutom följer det med grundlönen även för den som byter till en arbetsplats som inte har haft det här tillägget tidigare, säger Malin Tillgren.

Det som händer nu är att Vårdförbundets huvudskyddsombud ska ha överläggningar med arbetsgivarna ute på de enskilda förvaltningarna för att gå igenom lönestatistiken och se vilka andra särskilda grupper som kan behöva prioriteras.

Även på verksamhetsnivå kommer det att hållas liknande överläggningar och föras diskussioner om vad som ska räknas som särskilt yrkesskickliga inom respektive verksamheter.

Lönesamtal i september

En rimlig gissning enligt Malin Tillgren är att lönesamtalen ute på arbetsplatserna kan komma igång någon gång under andra halvan av september.

Den nya lönen betalas ut med novemberlönen och gäller retroaktivt från den 1 april i år.

Avtalet är treårigt och gäller fram till den 31 mars 2022.

Fotnot: I en första version av den här artikeln skrev vi att Skåne var först i landet med att teckna ett lokalt avtal med regionen. Detta var inte korrekt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida