Internationell sommar

Sommaren har för mig i stor utsträckning handlat om internationella möten. Jag har träffat många, mycket stolta sjuksköterskor från framförallt utvecklingsländerna. Vi har mycket att lära av varandra över landsgränser och kulturella gränser.?

World health assembly (WHA) är den beslutsfattande delen av Världshälsoorganisationen, who. I slutet av maj träffades delegater från 193 medlemsländer i Genève. En fråga på agendan är att International council of nurses (icn), tillsammans med andra organisationer, trycker på för att fn ska skapa ett speciellt fn-organ för världens kvinnor. ?

Vi vet att kvinnors hälsa och självständighet har en direkt påverkan på hela samhällens välstånd. Kvinnan har huvudansvar för familjen, och om kvinnans ställning och hälsa förstärks påverkas hela familjen och därmed samhället. Men av fn:s Millenniemål är det de om minskad mödra- och spädbarnsdödlighet som i dagsläget är längst ifrån att uppnås. ?

Något som alla var överens om på wha-mötet var att usa har en helt ny profil i hälsofrågor. Den amerikanska hälsovårdsministern höll ett mycket uppskattat tal där hon pratade om den hälsovårdsreform som usa ska genomgå. Förhållningssättet från usa:s sida är mycket öppnare än tidigare och samarbete och erfarenhetsutbyte är nya ledord. Något som hela den internationella »vårdvärlden« glädjer sig åt. ? ?

Efter midsommar bar det av till icn:s kongress i Durban, Sydafrika. Vi var cirka 70 svenskar på plats – många med spännande bidrag till utställning och konferens. Förutom att icn:s arbete för utveckling av vård och hälsa över hela världen är mycket betydelsefullt, så är kongressen en fantastisk mötesplats. Det möte som gjorde störst intryck på mig var det med Nundunduzo Dlamini. Hon är en av de flickor som fått hjälp av Girl child education fund. Hon berättade om sina erfarenheter och det stod helt klart att fonden har haft en avgörande betydelse för hennes liv. Mötet med Nundunduzo stärkte mig i det solidaritets­arbete som Vårdförbundet utför. Och jag vill uppmana alla som kan att stödja Girl child education fund – den skapar verkligen möjligheter för flickor som de aldrig skulle få annars. ?

En av de viktigaste internationella hälsofrågorna just nu är den om resistenta bakterier och antibiotikaanvändning. Det är ett problem som måste bekämpas brett över hela världen. Här har våra yrkesgrupper en viktig roll att fylla – för att påverka individer, men också vårdens system och organisation. Undersökningar visar till exempel att vårdvalets utformning och de omdebatterade bonussystemen för läkare ökar förskrivningen av antibiotika. Vi måste använda vår kunskap på bästa sätt för att undvika det som kan utvecklas till en enorm global hälsokatastrof.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida