Kan du leva på 11 500?

Kan du leva på 11 500?
Sineva Ribeiro. Foto: Ulf Huett

Hundratusentals välutbildade kvinnor blir fattigpensionärer. Det är rent ut sagt pinsamt för ett land som Sverige, som gärna vill kalla sig föregångare när det gäller jämställdhet.

Svenska Dagbladet presenterade nyligen en sammanställning av de pensionsnivåer som vi som arbetar inom traditionellt kvinnliga yrkesområden har att vänta. 11 500 kronor. Före skatt. Det är en genomsnittlig pension. Även om många av oss har en tjänstepension som ökar totalsumman, så blir det väldigt lite pengar kvar att leva av.?

Prognosen bygger på utdrag ut Pensionsmyndighetens databas och utdraget gäller årskull 1954. Enligt dessa siffror är det en majoritet av kvinnorna som inte kommer över den högsta garanterade ”fattigpensionen”, det vill säga garantipension plus bostadstillägg. ?

De låga nivåerna beror dels på våra låga löner, dels på att många väljer att arbeta deltid. Det krävs alltså flera åtgärder för att komma till rätta med den extrema snedfördelningen. Högre löner är en av de viktigaste åtgärderna. Hälsosamma arbetstider är en annan. För som det ser ut i dag gör brister i arbetsmiljö och krävande arbetstider att det inte fungerar varken att få ihop livspusslet eller att upprätthålla den egna hälsan om man arbetar heltid inom vården. ??

För att åstadkomma jämställda livslöner mellan kvinnor och män i Sverige krävs att det tas ett nationellt politiskt ansvar och omgående genomförs flera konkreta åtgärder. Det går inte att lämna frågan om jämställda löner till arbetsmarknadens parter att lösa. Vi som företräder de stora kvinnodominerade grupperna av akademiker kommer aldrig att kunna närma oss en rättvis värdering så länge det är nationellt överenskommet att den privata, mansdominerade exportsektorn alltid ska vara löneledande.?

För att vi ska nå en mer jämställd livslön måste samhället dessutom främja ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen mellan kvinnor och män. Men det finns också mycket som kan göras av arbetsgivarna. Bland annat handlar det om att skapa förutsättningar för alla att göra karriär och därmed få en tydlig löneutveckling under arbetslivet. Nivån på den allra första lönen har stor betydelse för fortsatt löneutveckling. Därför måste också startnivån lyftas för att möjligheterna att nå högre ska öka.??

Folkvalda politiker på nationell nivå måste ta ansvar för att samhället ska kunna upprätthålla kvalitet och kompetensförsörjning i våra gemensamma, samhällsbärande verksamheter: vård, omsorg och skola. Jämställda livslöner är lika mycket en fråga för hela samhället som för den enskilda individen.

Ur min agenda i augusti:

17-20: ICN International nurse practitioner/APNN conference, Helsingfors

21: Partnermöte, Queen Silvia nursing award

26: Möte med  Atendo äldreomsorg AB

28-29: TCO styrelsekonferens

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida