Kongress 2018

Karriärstege som läkarna – förslag från Vårdförbundet

Karriärstege som läkarna – förslag från Vårdförbundet
Det måste finnas fler och tydligare karriärvägar för Vårdförbundets yrkesgrupper. Arkivbild: Istockphoto

Nu föreslår förbundsstyrelsen en tydlig karriärstege för Vårdförbundets yrkesgrupper i stil med läkarnas. Ett försök att få fart på både karriärer och löner.

23 april 2018

Om kongressen i maj säger ja till förbundsstyrelsens idé kommer Vårdförbundet få ett mer konkret förslag än någonsin tidigare på en tydlig karriärväg för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Utan att minska möjligheten till individuella karriärval vill förbundsstyrelsen sätta ner foten kring en yrkesutveckling i flera steg, som ska vara gemensam för alla yrkesgrupperna och som kan skapa bättre möjligheter till både karriär- och löneutveckling.

Lyft för lönerna

I förslaget (proposition 18: Yrke, karriär, lön) knyts individens och vårdens utveckling samman med kravlönekarriär.

”Lön behöver differentieras mer utifrån olika grupper och kunskaps- och kompetensbeskrivningar – inte bara grundas på individuell differentiering som enbart bygger på hur väl man utför sina arbetsuppgifter”, skriver förbundsstyrelsen i förslaget till en tydlig karriärstege som ser ut såhär:

1: Legitimation
Karriären startar med att den nyutexaminerade får sin legitimation från Socialstyrelsen.

2: Yrkesintroduktion genom kliniskt basår
Det första året i yrket består av en bred yrkesintroduktion som bland annat kan innehålla stöd från en mentor, etisk reflektion och interprofessionellt lärande. Det kliniska basåret ersätter inte arbetsplatsintroduktionen som sker vid varje nyanställning.

3: Akademisk specialisttjänstgöring
Nästa steg i karriären är att specialisera sig genom utbildningsanställningar som regleras av kollektivavtal.

4: Specialist
Efter en specialisering ska alla vara garanterade en specialisttjänst med större ansvar och utökad självständighet.

5: Avancerad specialist
Det ska finnas tydliga tjänster med ännu mer ansvar och djupare kvalifikationskrav, ett exempel är avancerade specialistsjuksköterskor.

Specialistmöjligheter för alla

Förbundsstyrelsen vill att alla fyra yrkesgrupperna ska ha möjlighet att läsa vidare till specialist och till mer avancerade nivåer. Självklart har karriärstegen inget tak, står det i propositionen.

Ragnhild Karlsson.

– Vi vill säkerställa att de yrken vi företräder har möjlighet till en karriärutveckling. Det är ett önskemål från våra medlemmar att vilja utvecklas i sitt yrke och det gagnar också samhället och medborgarna eftersom högre kunskap ger färre patientskador och minskar dödligheten, säger Ragnhild Karlsson, från Vårdförbundets förbundsstyrelse.

Om kongressen i maj säger ja till den här idén innebär det att Vårdförbundet kommer att driva kravet på tydliga karriärvägar gentemot arbetsgivarna, både lokalt och nationellt. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida