Kollektivavtalet. Nu höjs ob och andra ersättningar

Vårdförbundet har skrivit på en rad ändringar i kollektivavtalet med Sveriges kommuner och landsting.

De tydligaste förändringarna av de allmänna bestämmelserna i kollektiv­avtalet är att:

  • De särskilda ersättningarna för bland annat obekväm arbetstid, beredskap och jour höjs med 2,6 procent från den 1 september 2012.
  • Om du under en femårsperiod har haft sammanlagt tre års anställning i vikariat och allmän visstidsanställning övergår anställningen i en tillsvidareanställning. Gäller från den 1 oktober 2012.
  • Tidsbegränsade anställningar längre än tre månader är möjliga att säga upp med en månads uppsägningstid. Började gälla den 1 maj 2012.
  • Varseltiden vid anmälan om föräldraledighet har förlängts till tre månader. Började gälla den 1 maj 2012.
  • Föräldrapenningtillägget kan delas upp på flera ledighetsperioder. Tillägget utbetalas i 150 dagar, som längst till dess att barnet fyllt två år. Började gälla den 1 maj 2012.

Några av förändringarna anser Vårdförbundet är mindre bra. Exempelvis att varseltiden om föräldraledighet har förlängts och att det inte blev några förändringar i hur ersättningen av obekväm arbetstid beräknas.

Vårdförbundet har inte haft någon avtalsrörelse i år, men blev ändå inbjudet till förhandling med arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, eftersom förbundet yrkat på förändringar av arbetstidsbestämmelserna.

— Vi erbjöds att skriva på dessa ändringar, som andra fackliga organisationer förhandlat fram, mot att vi fick en protokollsanteckning om att vi tillsammans med arbetsgivaren ska se över arbetstiderna. Vi accepterade för att få till en viktig förändring, säger Cecilia Helldén, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Översynen av arbetstiderna startar i september och ska vara klar i november 2013. Målsättningen är att få till centrala arbetstidsbestämmelser som är anpassade efter dagens krav.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida