Lön

Kommer arbetsgivarna att tacka med lön?

Kommer arbetsgivarna att tacka med lön?
Tack och applåder är uppskattat, men under pandemin har rösterna också höjts för bättre villkor i vården. Arkivbild: Mostphotos

Covidpandemin har lett till kraftfulla krav på bättre villkor i vården. Men hur har arbetsgivarna levererat? Om fyra månader ska Vårdförbundet ta ställning till om löneavtalet för alla offentliganställda medlemmar ska sägas upp i förtid, eller inte.

27 augusti 2020

Sedan pandemin bröt ut och satte mycket på sin spets i vården har Vårdförbundet framför allt jobbat med akuta frågor kopplat till covid-19 och den extrema situation som många medlemmar befunnit sig i.

Aktivera stupstocken?

Trots att mycket av det fackliga arbetet fortfarande påverkas av pandemin kommer hösten att präglas av en annan viktig fråga – att utvärdera avtalet HÖK19 med Sveriges kommuner och landsting, SKR, och de kommunala bolagens arbetsgivarorganisation Sobona.

Annelie Söderberg.

I avtalet, som gäller till 31 mars 2022, finns en stupstock. Det innebär att Vårdförbundet kan säga upp avtalet redan nu vid årsskiftet.

Det kommer att bli ett vridande och vändande på olika frågor, analys både av hur avtalet efterlevts och hur mycket pengar det gett på medlemmarnas lönekonton, berättar Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg. Det slutgiltiga beslutet kommer att fattas av Vårdförbundets förbundsstyrelse.

Upp till bevis

Så vad krävs för att Vårdförbundet ska låta avtalet fortlöpa och inte använda sig av stupstocken? Vårdförbundets vice ordförande Ann Johansson trycker på att arbetsgivarna måste kunna visa att de prioriterat särskilt yrkesskickliga och förstått målsättningen med HÖK19, det vill säga ökad lönespridning och möjlighet för Vårdförbundets medlemsgrupper att kunna göra lönekarriär.

Ann Johansson.

— Arbetsgivaren måste bevisa att man följer avtalet och premierar särskilt yrkesskickliga – och det innebär inte att man inte ger något till resten. Vår förväntan är att utfallet ska bli bra, speciellt ett sådant här år, då det verkligen visat sig hur viktiga våra yrkesgrupper är.

Tacka med lön

Hon är inte ensam om att tycka att arbetsgivarna ska tacka sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensköterskor och biomedicinska analytiker med lön, efter extraordinära insatser under covidpandemin.

På initiativ av förtroendevalda i Stockholm startade i våras namninsamlingen ”tacka med lön”, som snabbt blev en nationell kampanj för bättre arbetsmiljö och villkor i vården.

Engagemang från allmänheten

Tusentals vårdanställda, både inom och utanför Vårdförbundets yrkesgrupper, har skrivit under, många djupt frustrerade över hur deras insatser värderas. Men även allmänheten har engagerat sig och bidragit till de nästan 60 000 namnunderskrifterna som hittills samlats in.

Förhoppningen är att kampanjen ska skapa opinion och sätta press på politikerna att lägga mer pengar på medlemmarnas löner, på ett sätt som leder till ökad lönespridning.

 Det handlar till syvende och sist om kompetensförsörjningen. Våra grupper behöver se att det finns möjlighet till utveckling och lönekarriär. Den nya generationen kommer inte att söka sig till hälso- och sjukvården annars, säger Ann Johansson.

Karriär, hälsa, lön

Förutom lön finns det andra viktiga delar i avtalet, som överenskommelser om att skapa karriärstegar, hälsosam arbetstidsförläggning och bättre fungerande löneprocesser lokalt, som också ska utvärderas. Arbetet med dessa partsgemensamma frågor fortsätter enligt planen, trots covid. Men ibland i annan form. Exempelvis kommer partsgemensamma seminarier om lön, som var planerade till hösten, att ske digitalt istället, berättar Annelie Söderberg.

 En fördel eftersom det gör att vi kan få med deltagare från samtliga regioner och kommuner, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida