Kongress 2014. Debatt om vad som ska vara Vårdförbundets främsta budskap

Se Vårdfokus bildspel: Det här skulle kongressombuden vilja förmedla på en liten knapp.

Om du fick göra en pin att sätta på tröjan med ditt viktigaste budskap från Vårdförbundet, vad skulle du välja då? Mavis Zander, kongressombud från Skåne, behöver inte tänka särskilt länge innan hon skriver ”allas lika värde” med stora gröna bokstäver.

– Det här är mest viktigt för mig, en av våra grundläggande värderingar som är väldigt aktuell i dag. Det är otroligt viktigt att alla tar ställning mot främlingsfientligheten och jag är stolt över Vårdförbundets tydliga ställningstagande i den här frågan, säger hon.

Kort och tydligt

Att formulera ett kort och tydligt budskap kring en omfattande fråga är inte så lätt. Niclas Svensson, kongressombud från Jönköping, vill förmedla sin övertygelse om vikten av att engagera sig fackligt. Han kliar sig i huvudet och ser fundersam ut innan han bestämmer sig för ”sjuksköterska och givetvis medlem”.

Under torsdagen fick kongressen ta ställning till tre prioriterade områden som förbundsstyrelsen formulerat. Syftet är att skapa strategier och gemensamma mål för den kommande kongressperioden kring områden där det är ”strategiskt viktigt och riktigt att satsa vår gemensamma kraft för att påverka i den riktning vi vill”, som det står i propositionen.

Mer om lön och arbetstid

Förbundsstyrelsens förslag antogs av kongressen, men med viss kritik. Flera ombud önskade ännu större tydlighet, färre prioriterade områden och kortare motiveringar. ”Ett hissbudskap som berättar vad Vårdförbundet står för”, som kongressombudet Martin Håland från Västra Götaland uttryckte det.

Det kom också förslag om att Vårdförbundet borde prata mindre om människors rätt till hälsa och helhet eftersom ”det är en självklarhet för våra medlemmar” och mer om vad Vårdförbundet vill kämpa för när det gäller löner, arbetstid och arbetsmiljö.

Yrkes- och fackförbund

Att Vårdförbundet ska bli tydligare som fackförbund är en åsikt som delas av flera ombud, bland annat Pia Lejkemo från Stockholm som valde att lyfta fram just detta på sin ”pin”.

– För att medlemmarna ska bli nöjda så måste vi tydliggöra att vi framför allt driver deras frågor, säger hon och skriver ”vi är ditt fackförbund”.

Gemensam värdegrund

Inom förbundet finns det olika åsikter i många frågor. Men de mest grundläggande värderingarna är starkt och brett förankrade, konstaterar förbundsstyrelsen i sin proposition om prioriterade områden. Samma sak visar Vårdfokus lilla övning där tre av fem ombud väljer att lyfta ”allas lika värde” som det viktigaste att skriva på en Vårdförbundet-pin.

– Det budskapet betyder mycket för mig, det gjorde mig intresserad av att läsa till sjuksköterska och att engagera mig fackligt, säger Charlotta Hellström, kongressombud från Västerbotten.

Under torsdagen, kongressens sista dag, enades alla ombud om ett gemensamt uttalande från kongressen som handlar om att Vårdförbundet ser olikheter som en tillgång och står upp för mänskliga rättigheter. Ett beslut som fick kongressens längsta applåder.

Vårdförbundets prioriterade områden:

  • Alla människor har rätt till hälsa och helhet. Därför prioriterar vi att utveckla vården och göra den säker. Därför prioriterar vi att arbeta för personcentrerad vård.
  • Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv. Därför prioriterar vi att arbeta för en bättre arbetsmiljö och hälsosammare arbetstider.
  • Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida