Kongress 2014. ”Förtroendevalda behöver bättre förutsättningar”

Kongress 2014. ”Förtroendevalda behöver bättre förutsättningar”
Vice ordförande Anna Andersson hoppas mycket av en certifierad utbildning för förtroendevalda. Foto: Ulf Huett

Huvudskyddsombuden efterlyser en gemensam arbetsmiljöutbildning.

Inne på åsiktstorget där förbundsstyrelsens förslag till ny organisation presenteras råder ett lugn. Mer gillande än kritiska kommentarer om att två organisationsförslag slutade i fem bärande principer.

För Anna Andersson, vice ordförande, känns det som att styrelsen har ombuden med sig.

– Vårt förslag till ny organisation handlar framför allt om vilka förutsättningar de förtroendevalda behöver för att företräda medlemmarna. En certifierad utbildning, till exempel, ska vara ett stöd och något som förbundet måste leva upp till och leverera, säger hon.

Gemensam kunskapsbas

En poäng med den bärande principen om en certifierad utbildning är att förtroendevalda ska ges en gemensam kunskapsbas. Huvudskyddsombuden vid åsiktstorget om hälsosam arbetsmiljö saknar en sådan.

– Vi huvudskyddsombud kan göra så mycket, men precis som vi kvalitetssäkrar vården behöver vi kvalitetssäkra vår funktion, säger Moana Rosén från Skåne.

Maj Wineström, huvudskyddsombud på Akademiska sjukhuset i Uppsala, har skrivit en motion om en sådan kvalitetssäkrad utbildning.

– Kommunal har haft det i flera år. Vi saknar möjligheterna att träffas och utbyta kunskaper och erfarenheter.

Huvudskyddsombuden har en viktig roll, men skulle kunna driva arbetsmiljöfrågorna ännu mer effektivt, anser de.

– En gemensam utbildning skulle också vara en signal till arbetsgivaren att man kan lita på Vårdförbundet, säger Maj Wineström.

Vill öka medlemsengagemanget

Inne i rummet där den organisationspolitiska idén diskuteras undrar några huvudskyddsombud över formuleringen: ”Förtroendevalda har naturligt återkommande kontakt med professionen, och utövar sitt yrke regelbundet”. Lite märkligt tycker de förtroendevalda som arbetar fackligt på heltid.

I medskicken till kongressen föreslås att slutet i formuleringen tas bort. Ett annat medskick handlar om att förbundsstyrelsen inom ett år ska återkomma med en redovisning av hur arbetet med den organisationspolitiska idén går.

Anna Andersson ser fram emot ett ökat medlemsengagemang. Principen om att medlem väljer förtroendevald kan vara en hjälp på vägen.

– Vi måste prata mer med medlemmar om vikten av att påverka – även när det gäller att välja sina fackliga företrädare. Och för de förtroendevalda ger det en extra styrka att vara vald i stället för ombedd av någon att ta ett uppdrag, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida