Kongress 2014. Kortare arbetstider eller bättre arbetsmiljö

Kongress 2014. Kortare arbetstider eller bättre arbetsmiljö
Hanna Rönnell, kongressombud från Stockholm, diskuterar arbetstidsförkortning. Foto: Lars Nyman

Flera motioner till kongressen handlar om arbetstidsförkortning för att orka — men Vårdförbundets ledning vill hellre jobba för bättre arbetsmiljö.

– Hellre att jag får en kollega till än att jag får kortare arbetstid. Det normala i samhället är att jobba 40-timmarsvecka, säger Hanna Rönnell, kongressombud från Stockholm, under en av gårdagens många diskussioner som handlade om arbetstidsförkortning.

Mångas önskan

Trycket från medlemmarna är stort i frågan, enligt många kongressombud. Men förslagen som kommit in till kongressen, om att Vårdförbundet borde kämpa för kortare veckoarbetstid, har förbundsstyrelsen besvarat genom att vända på steken och trycka på att det är arbetsmiljön och medlemmarnas arbetsbelastning som är problemet – inte arbetstiderna.

När det gäller nattarbete vill Vårdförbundets styrelse att återhämtning ska ingå i arbetstiden. Bättre arbetstider för medlemmar som jobbar natt är en av förbundets mest prioriterade frågor just nu. Men förbundsledningen vill inte arbeta för en generell arbetstidsförkortning för alla. Det skulle ge fel fokus, anser man.

– I stället vill vi verka för en hälsosam och hållbar arbetsmiljö, säger Marianne Hiller från förbundsstyrelsen, under en utskottsdiskussion.

Olika åsikter

Men Pernilla Bjering Dahlen, kongressombud från Örebro, tycker inte att det är ett svar som räcker till de medlemmar som sliter och kämpar och känner att de inte orkar jobba heltid när vårdens verklighet ser ut som den gör i dag.

Hon anser att Vårdförbundet måste jobba för en bättre arbetsmiljö och samtidigt i alla fall börja diskutera krav på kortare arbetstider för alla medlemmar.

– Jag är väldigt ambivalent i frågan. I dag är vi i en situation där vi skulle behöva förkortade arbetstider. Men hade vi haft möjlighet till återhämtning och kompetensutveckling inom vår arbetstid och bättre scheman, då hade inte det här varit något problem, säger hon.

Under onsdagseftermiddagen kommer kongressen att börja gå till beslut, bland annat i frågor som gäller arbetstider.

Kongress 2014

  Vilka deltar?

190 valda ombud som tillsammans med förbundsstyrelsen representerar alla medlemmar och utgör förbundets högst beslutande organ.

  Vad beslutar de om?

Stora framtidsfrågor, strategier och mål för förbundet.

  När möts de?

5-8 maj i Stockholm.

  Kan alla följa vad som sker?

Vårdfokus.se kan du läsa vår nyhetsrapportering. Alla beslutsunderlag finns på Vårdförbundet.se. Där kan du också följa delar av kongressen via webbsändningar och webb-tv.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida