Kongress 2014. Studenterna sticker ut hakan

Kongress 2014. Studenterna sticker ut hakan
Anders Bergström, student och kongressombud, skrev tilläggsyrkandet som inspirerade förbundsstyrelsen till en ändring. Foto: Lars Nyman

Efter påtryckningar från studenterna på kongressen förtydligades deras roll i förbundet.

Kongressonsdagen blev en framgång för Vårdförbundets studenter.

Det dokument som ska styra förbundets framtida organisationspolitik innehöll från början inte en rad om studenter. Men ett tilläggsyrkande från ett av ombuden, som är student, fick förbundsstyrelsen att tänka om och göra ett tillägg som kongressen röstade igenom.

Grupp att satsa på

Nu står det så här i dokumentet som ska styra Vårdförbundets organisationspolitik i framtiden:

”Studenter är kommande generationers ledare, medlemmar och förtroendevalda. Genom att fånga upp ett tidigt engagemang och satsa på denna grupp kan vi säkerställa medlemstillväxt. Med engagerade studenter sprids medlemsnyttan och vi får en medveten yrkeskår redan från start. Studenter är Vårdförbundets framtid.”

Anders Bergström, student och kongressombud från Västra Götaland, är nöjd med att studenternas roll i förbundet förtydligats.

– Lyckas du fånga det engagemang och det driv som finns hos studenter, så har du också bäddat för att få engagerade och kompetenta medlemmar i Vårdförbundet i framtiden, säger han.

Politisk makt?

Det har pratats om att den nya organisationen Vårdförbundet Student ska få mer politiskt inflytande i förbundet, men något sådant förslag har inte kongressen fått ta ställning till.

Förbundsstyrelsen anser att den nya studentorganisationen först måste växa till sig och hitta sin roll. Och redan i dag kan studenter väljas in i lokala avdelningsstyrelser och som kongressombud, påpekar före detta vice ordföranden Anna Andersson.

– Men det utesluter inte att en framtida förbundsstyrelse tar ett annat beslut, säger hon.

Framtiden avgör

Sara Both, ordförande för Vårdförbundet Student, håller med om att studentorganisationen behöver forma sin egen politik och vilja, innan relationen till ”moderorganisationen” avgörs.

Ett viktigt steg framåt för studentorganisationen tas i slutet av maj. Då håller Vårdförbundet Student sitt första årsmöte där en styrelse ska väljas och beslut fattas om hur organisationen ska jobba i framtiden.

– Då får vi se hur studenterna vill utforma sin organisation, säger Sara Both.

Fakta

  Vilka deltar?

190 valda ombud som tillsammans med förbundsstyrelsen representerar alla medlemmar och utgör förbundets högst beslutande organ.

  Vad beslutar de om?

Stora framtidsfrågor, strategier och mål för förbundet.

  När möts de?

5-8 maj i Stockholm.

  Kan alla följa vad som sker?

Vårdfokus.se kan du läsa vår nyhetsrapportering. Alla beslutsunderlag finns på Vårdförbundet.se. Där kan du också följa delar av kongressen via webbsändningar och webb-tv.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida