Kongressen: Vårdval får inte missgynna utsatta

Vårdförbundet ska aktivt verka för att vård ska ges efter behov och att utsatta grupper inte får lägre prioritet med fria vårdval. Det beslutade kongressen i dag på förmiddagen.

27 november 2008

Yrkandet kom ursprungligen från Åsa Berglund i Stockholm, i form av en motion.

? Det fria vårdvalet får inte innebära att det blir starka och välinformerade medborgare som prioriteras före socialt utsatta grupper, äldre, psykiskt sjuka och barn, skriver hon.

I enlighet med motionen beslutade kongressen också att genusperspektivet ska beaktas så att kvinnor får vård på samma villkor som män.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida