»Kriser kräver samverkan«

Efter stormarna Gudrun och Per har man i Kronoberg insett vikten av samverkan mellan myndigheter, sjukvård, näringsliv och medier

4 januari 2008

»Katastrofer drabbar inte oss« tänker inte längre invånarna i Kronobergs län.
Efter stormen Gudruns härjningar blev lärdomen bland annat att det är viktigt att el- och telebolag är delaktiga i hjälparbetet. Liksom att informationen till allmänheten är korrekt och sammanhållen.

– Under Gudrun gavs ­ibland motsägelsefull information.
Numera har vi lärt oss att länka till varandras hemsidor, säger Ing-Mari ­Johansson, sjuksköterska och ansvarig för beredskaps­planeringen i länet.
Nyligen hölls en konferens för att utveckla samverkan och plantera olika tankemodeller för Kronobergs krisberedskap. Ing-Mari Johansson påpekar att inte bara offentliga sektorer måste finnas med i planeringen. Alla som har en roll i krisberedskapen måste våga tänka nytt, anser hon. Inte minst näringslivet måste fundera över vad de kan bidra med.
– Både it-sektorn och el- och telebolagen är viktiga. Vad gör vi till exempel om hela betalningssystemet slutar fungera? undrar hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida