Arbetsmiljö

Kritik mot omorganisation under pandemin

Kritik mot omorganisation under pandemin
Åsa Holgersson är huvudskyddsombud och ordförande för Vårdförbundet Västernorrland. Foto: Ulf Huett

Mitt under brinnande pandemi genomför Region Västernorrland en stor omorganisation och kraftiga besparingar. De fackliga organisationerna har krävt att det skjuts upp och har nu lämnat in en anmälan till Arbetsmiljöverket.

‒ Vi tycker det här är sanslöst, pandemin måste vara nummer ett. I ett läge där det verkligen skulle behöva vara stabilt är det nu kaos i stället.

Det säger Åsa Holgersson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet, som tillsammans med Kommunal, SACO och Vision har skickat en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. I anmälan beskrivs hur oförenligt det är att genomföra en stor omorganisation samtidigt som alla akut måste prioritera vården av covidpatienter.

‒ Vi har vid upprepade tillfällen framfört att den nya organisationen bör skjutas på, men vi har inte alls fått gehör från politikerna. Nu måste vi visa att vi inte accepterar det här, därför vänder vi oss till Arbetsmiljöverket, säger Åsa Holgersson.

Regiondirektören Åsa Bellander säger att hon har förståelse för den oro som finns och kritiken från de fackliga organisationerna, men påpekar att man har gjort förändringar och justeringar i tidsplanen för införandet utifrån de synpunkter som kommit in.

‒ Vi har arbetat länge med att förbereda de här förändringarna som görs för att kunna ge äldre och multisjuka en bättre, nära vård och få till ett bättre samarbete med kommunerna. Det är svårt att pausa det arbetet. Frågan är också när vi får rätt tillfälle, när tar pandemin slut, är det om ett år eller två? Det finns inte möjlighet att skjuta det så långt på framtiden, säger Åsa Bellander.

Nya närsjukvårdsområden

Hälso- och sjukvården i Västernorrland ska omorganiseras till tre närsjukvårdsområden och fyra områden för länssjukvård: somatik, psykiatri & habilitering, rättspsykiatri och folktandvård. Den nya organisationen innebär också en ny chefsstruktur och att nya chefer ska tillsättas inom de sju områdena.

Närsjukvårdsområdena  utgår från de tre sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. Inom varje område ska den nuvarande primärvården samordnas med den somatiska sjukhusvården.

‒ Vi var emot detta redan när den nya organisationen förhandlades. Regionen gjorde en större omorganisation för några år sedan och nu är det dags igen. Vi tycker det är viktigt att satsa på nära vård, men tror inte att lösningen är stora omorganisationer, säger Åsa Holgersson.

”Förstår inte kritiken”

Men trots kritik från bland annat de fackliga organisationerna beslutade regionfullmäktige i september att genomföra omorganisationen med start i januari 2021. Och det finns inga planer på att skjuta på införandet på grund av pandemin, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M).

‒ Jag förstår inte kritiken för det är en organisationsförändring som i det dagliga arbetet inte kommer beröra speciellt många personer, har hon sagt till Sundsvalls tidning.

Åsa Holgersson håller inte med.

‒ En omorganisation påverkar alltid alla, man flyttar på chefer, vi har flera tillfälliga chefslösningar och mycket oro både bland chefer och medarbetare. Samtidigt är det svårt att hinna med delaktighet, samverkan och riskbedömningar på grund av pandemin, säger Åsa Holgersson.

Hon tycker att politikerna kör huvudet i sanden.

‒ De visar tydligt att de inte bryr sig om medarbetarna. I alla dokument beskrivs hur viktiga medarbetarna och arbetsmiljön är, att regionen måste bli en attraktiv arbetsgivare, men det är ju bara tomma ord och känns som ett hån. De lyssnar inte på oss, säger Åsa Holgersson.

Omfattande besparingar

Utöver omorganisationen pågår också ett arbete med omfattande besparingar.

Kostnadsförslag ska tas fram av en extern konsult i samarbete med verksamheterna och läggas fram för politiska beslut i början av mars.  Det är stor frustration över att detta arbete förväntas pågå trots att delaktighet och samverkan inte kan ske, skriver de fyra huvudskyddsombuden i sin anmälan och påtalar att arbetsmiljön i dagsläget är ohållbar.

Huvudskyddsombudens framställan skickades till regionledningen i början av december. I sitt svar skriver regiondirektören Åsa Bellander att enhetscheferna har ansvar för arbetsmiljön på varje enskild enhet och beskriver hur detta ska gå till. Hon skriver också att vid 150 av 154 enheter kommer samma enhetschef att finnas kvar, vilket ger förutsättningar för god kontinuitet.

I svaret påpekas också att hela omorganisationen inte genomförs direkt 1 januari utan delar som IT-system och administrativt stöd anpassas senare.

När det gäller ekonomin har möten flyttats fram och planen för kostnadsminskningar kommer i stället att presenteras i slutet av mars, skriver regiondirektör Åsa Bellander.

De fackliga organisationerna var inte nöjda med svaret utan bestämde sig därför att gå vidare med anmälan till Arbetsmiljöverket.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida