Läkare fick vara kvar efter stöld trots landstingets policy

Sjuksköterskor i Östergötland har upprörts över att kolleger avskedats då de ertappats med att stjäla, medan en läkare som gjorde samma sak fick stanna.

Det var i april som läkaren ertappades med att ta morfinliknande läkemedelsrester ur sophinken. Men det var först när tidningen Östgötacorrespondenten skrev om det i början av september som landstinget tillsatte en internutredning.

Landstingets policy är att stöld per automatik innebär att förtroendet är förbrukat och därmed ska den anställda avskedas. Och även läkemedelssopor på väg tillbaka till apoteket är landstingets egendom. Men det visste inte den personalhandläggare som läkarens chef rådfrågade och därför fick läkaren vara kvar.

Sjuksköterskor som sett kolleger avskedas under liknande omständigheter blev upprörda . Gällde olika regler för olika yrkesgrupper? Vårdförbundet i Östergötland begärde därför överläggningar med landstingsledningen.

Ledningen konstaterade att landstingets policy om nolltolerans mot stöld inte hade följts. Men då hade det redan gått över fyra månader och enligt arbetsrätten måste ett avsked ske inom två månader från upptäckt för att vara lagligt.

– Vårdförbundet Östergötland driver inte att läkaren ska avskedas men vi vill ha samma regler för alla yrkesgrupper. Egentligen vill vi att medarbetarna ska hanteras på just det sätt man gjorde här, det vill säga få hjälp till behandling. Det är landstingets policy som kräver avsked, säger Maria Ljung styrelseledamot i Vårdförbundet Östergötland.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida