Landstinget Dalarna vill ge oorganiserade mer i föräldrapenning

Landstinget Dalarna vill ge oorganiserade mer i föräldrapenning
Föräldralediga ska enligt Sveriges kommuner och landsting få samma ersättning oavsett om de är med i Vårdförbundet eller inte. Dalarna vill preliminärt ge de oorganiserade mer. Foto: Colourbox

Två månaders extra föräldrapeng om du inte är med i Vårdförbundet. Så tolkar landstinget i Dalarna preliminärt konsekvensen av att ersättningstiden har blivit längre i de allmänna bestämmelser som flera fackförbund förhandlade fram i våras. Men SKL centralt gör en annan tolkning.

Det handlar om ett tillägg till föräldrapenningen på tio procent av lönen, som ges under vissa villkor. Tidigare har man fått tillägget under 90 dagar. Men i de avtal som Kommunal, Lärarförbundet, SKTF och de andra förbunden som har avtal med SKL, Sveriges kommuner och landsting, slöt i våras har perioden förlängts till 150 dagar.

För Vårdförbundet gäller dock det gamla kollektivavtalet, eftersom det inte omförhandlas i år.

Oorganiserade får samma

Regeln på svensk arbetsmarknad är att samma förmåner som organiserade har också ska gälla för oorganiserade. Men hur hanterar man sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor som inte är medlemmar i Vårdförbundet?

Rimligtvis borde de – mot bakgrund av de regler som gäller – följa Vårdförbundets avtal och få ersättningen under 90 dagar.

”Törs inte chansa”

Men så resonerar inte Rolf Norin, förhandlingsansvarig i landstinget i Dalarna.

– Vi lutar åt att de ska få ersättning i 150 dagar, säger han samtidigt som han poängterar att det är en preliminär ståndpunkt – han väntar fortfarande på vägledning från SKL centralt.

Men borde de inte följa samma regler som gäller för medlemmarna i det fackförbund som har förhandlat fram deras förmåner?

Rolf Norin hänvisar åter till att han väntar på besked från SKL centralt. Men det framgår att landstinget inte vet om de törs chansa.

– Ett sätt att tolka avtalsrätten är att den som bär avtalet också fastställer villkoren för dem som inte är fackanslutna, säger han.

Vårdförbundet upprörda

Men det kan också finnas en annan tolkning, att de oorganiserade ska ha samma villkor som de med bäst avtal, och att det finns en risk att landstinget annars stäms inför tingsrätten och förlorar.

Kerstin Erlandsson är ordförande för Vårdförbundet Dalarna. Hon är upprörd över landstingets (preliminära) tolkning men har inte haft tillfälle att prata med arbetsgivarsidan ännu.

– Vi har en förhandlingsträff i nästa vecka, och då kommer jag givetvis att ta upp frågan, säger hon.

Stöd av SKL centralt

Hon har stöd av Staffan Löwenborg, förhandlingschef på SKL:

– För oorganiserade arbetstagare tillämpas de bestämmelser som gäller för merparten av den yrkesgrupp som de oorganiserade tillhör. Så för sjuksköterskor och andra yrkesgrupper hos en arbetsgivare där Vårdförbundet organiserar merparten gäller 90 dagar, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida