Långt ifrån tillräckligt

Långt ifrån tillräckligt
Sineva Ribeiro.

Entydigt. Vårdens beslutsfattare måste ta till sig den forskning som visar sambandet mellan personalens villkor och vårdens resultat.

Att vården ska utgå ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, det är de allra flesta överens om. Men när det gäller vårdens organisation och arbetsvillkoren för våra professioner är det visst helt accepterat att bortse från vad forskningen säger. Problemet är bara att de två hänger tätt samman: vår arbetsmiljö och våra villkor är helt avgörande för vilken vård patienten får.

Vid Vårdförbundets kongress i början av maj stod den världsledande omvårdnadsforskaren professor Linda Aiken inför oss och bekräftade det mycket tydliga sambandet mellan sjuk­sköterskors arbetsvillkor och säkerheten för patienten.

?Linda Aiken berättade att när sjukskö­terskor får frågan: ”skulle du rekommendera en kollega att söka jobb här?” så sammanfaller resultatet entydigt med patienternas svar på frågan: ”skulle du rekommendera en familje­medlem att söka vård här?”. Det visar studier från såväl Sverige som andra europeiska länder och USA.?

Genom att förbättra villkoren för våra professioner kan ”sjuksköterskebristen” bli ett minne blott. Och på köpet uppnås en säkrare vård med nöjdare patienter. Det handlar om att förbättra löner, arbetstider, arbetsbelastning, ansvarstyngd, möjlighet till reflektion, möjlighet till karriär och utveckling av såväl den egna kunskapen som den verksamhet där man finns.

Lönestatistiken för 2013 visar bra siffror för många medlemmar. Genomsnittlig ökning är 4 procent. Men det är långt ifrån tillräckligt. Det räcker inte att jämföra vår löneutveckling gentemot ”märket”. Vi ska ha mer än andra. Annars kommer felvärderingen aldrig att rättas till.

Situationen inför sommaren visar tydligt att arbetsgivarna inte alls har kontroll över kompetensförsörjningen och därmed inte heller över vårdens kvalitet. Avdelningar stängs, ambulansturer ställs in, operationer och behandlingar skjuts på framtiden. Många arbetsgivare är helt beroende av medarbetarnas goda vilja för att klara verksamheten.?

Flera av de förslag som Vårdförbundet lägger fram inför valet syftar till att säkra vårdens kompetensförsörjning. Vi föreslår konkreta insatser som förbättrar villkoren: strukturerad yrkes­introduktion, akademisk specialisttjänstgöring samt en jämställd livslön. Det är dags att lyssna på oss. Och på forskningen.??

Läs gärna mer på vår webbplats: vardforbundet.se/val2014

Ur min agenda i juni-juli

  • 3-5: Förbundsstyrelsen sammanträder
  • 10: Introduktion av nya avdelningsordföranden
  • 12-15: Nordiskt Forum, Malmö
  • 13: Deltar vid S-kvinnornas seminarium Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär
  • 18: Möte med SSF
  • 23: Möte med IBL
  • 29 juni-6 juli: Almedalsveckan i Visby
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida