Lokala klubbar kan stötta vikarier

Inrätta särskilda ombudsmän och bilda regionala klubbar för vikarier. Det vinnande förslaget i TCO-förbundens tävling vill stötta visstidsanställda, till exempel inom vården.

24 november 2008

Inom hälso- och sjukvården är det vanligt med vikariat och timanställningar. Det kan dock innebära en del problem som exempelvis osäkra arbetsvillkor, något som Vårdfacket nyligen uppmärksammade (se artikel i Vårdfacket, nummer 10/2008).  

Chans för vikarier att engagera sig fackligt

TCO-förbunden har haft en tävling om hur facket kan förändras, och i dag presenterades vinnarna. Totalvinnaren heter Pia Juhlin Åstrand och hennes förslag handlar om hur fackförbunden kan bli bättre på att stötta visstidsanställda.

Hon vill till exempel inrätta särskilda ombudsmän på förbunden för vikarierna, liksom egna klubbar på regional nivå där vikarierna kan träffas och diskutera frågor som rör dem. Med dessa så kallade ”kortajobb-klubbar” har även visstidsanställda en chans att engagera sig fackligt.

Visstidsanställda uppmärksammas

Pia Juhlin Åstrand är konsult och har arbetat med dessa frågor sedan början av 1990-talet. Enligt henne har problemet hamnat i skymundan under en period men nu hoppas hon att det kommer upp på agendan igen.

– Jag känner mig trygg med att det kommer att ske förbättringar från fackligt håll angående de visstidsanställdas villkor, säger hon.

Tävlingsbidragen presenteras på facketforandras.nu. Förslagen kommer nu att skickas ut till alla TCO-förbund som får titta igenom och se vad som är möjligt att förändra i organisationen. Sammanlagt kom 1893 förslag in och sex vinnare utsågs i lika många kategorier.

Samma förbund trots olika arbetsgivare 

Sedan tidigare pågår ett annat fackligt arbete bland TCO-förbunden för att förbättra villkoren för de visstidsanställda. Bland annat undersöks möjligheten att man inte ska behöva byta fackförbund när man går från ett vikariat till ett annat, till exempel från ett landsting till en kommun.

– Vi tänker för lite på de som är visstidsanställda i dag. Det måste förbättras, säger Elisabet Qvarford, PR-ansvarig på facketforandras.nu.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida