Lönediskriminerade i Kristianstad fick sin löneförhöjning

Tidigare i år anmälde sex föräldralediga sjuksköterskor på Centralsjukhuset sin arbetsgivare för lönediskriminering till Diskrimineringsombudsmannen DO. Nu har de fått rätt lön.

23 april 2009

Ingela Nygren, samordnare på Vårdförbundet i Skåne, är nöjd med att sjuksköterskorna nu har fått rätt lön men missnöjd med hur arbetsgivaren har hanterat dem.

– Det är tydligt att de har blivit mycket dåligt bemötta, säger hon.

Har nu fått ”normallönepåslag”

Hon tillägger att de sex sjuksköterskorna, enligt uppgift från arbetsgivaren, har fått sin löneförhöjning. De ska därmed ha fått det ”normallönepåslag” på 850 kronor från den 1 juni 2008 som arbetsgivaren har satt som norm. Detta ska Vårdförbundet följa upp i den löneöversyn som görs i slutet av april.

– Vi har också begärt en genomgång av att alla sjuksköterskor på sjukhuset som har varit föräldralediga både har fått lönesamtal och att de har fått rimliga löneökningar, säger Ingela Nygren.

Kontaktade arbetsgivaren

Vårdförbundets lokala förtroendevalda kontaktade arbetsgivaren när de diskriminerade medlemmarna vände sig till dem för att påpeka att ett fel hade begåtts.

– Det har troligen blivit något missförstånd, sa Marie Milvén, förtroendevald på Vårdförbundets expedition på sjukhuset tidigare till Vårdfacket. Vi kontaktade den förhandlingsansvarige på sjukhuset som i sin tur förde ett samtal med avdelningschefen.

Ingela Nygren lägger till:

– Vi har naturligtvis drivit den här frågan oberoende av DO-anmälan.

Krupit till korset

Arbetsgivaren har i sitt yttrande till DO krupit till korset. Man redogör för hur verksamheten organiserats om och att chefer bytts. I svaret till DO skriver arbetsgivaren att ”vi kan konstatera att löneöversynen för föräldralediga sjuksköterskor på akutmottagningen inte fungerat tillfredsställande och inte följt de riktlinjer som vi har. I jämställdhetsplan, lönepolicy och riktlinjer framgår tydligt att  diskriminering inte får förekomma”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida