Målet är att bli medlemsnära

Målet är att bli medlemsnära
Barnmorskemanifestationen i Stockholm i december är ett exempel på aktivism som förbundet ska stödja. Foto: Lars Nyman

Vårdförbundet tappar medlemmar och styrelsen vill stoppa utvecklingen med en ny organisation som ska öka medlemsvärdet.

2 januari 2014

Vårdförbundet lever inte upp till de kvalitetskriterier som kongressen fattade beslut om för ett par år sedan. Medlemsvärdet är ojämnt, förutsättningarna för förtroendevalda är bristfälliga och förbundet tappar dessutom medlemmar. Framför allt bland chefer och biomedicinska analytiker.?

Marknadsundersökningsföretaget Novus har frågat medlemmar hur nöjda de är med sitt förbund. Bara var tredje tycker att förbundet är bra på att tillgodose medlemsbehoven. De drygt 1?500 som har svarat anser att viktigast för förbundet är goda resultat i kollektivavtalsförhandlingar, där löner och arbetsvillkor avgörs. ?

Under flera år har mycket handlat om professionernas och vårdens utveckling. Nu vill Vårdförbundets styrelse lägga mer fokus på att medlemmarnas professionalitet och kunskap värderas rätt. Ordföranden Sineva Ribeiro understryker vikten av att skapa bättre villkor och att göra det tillsammans med medlemmarna.?

— Vi behöver fler medlemmar som driver frågor. Vi har inte lyckats engagera på det sättet. I förslagen talar vi om medlemsaktivism och då menar vi att medlemmar ska kunna påverka sin egen situation. Vi måste synas och höras tillsammans, säger hon.??

Styrelsen har arbetat fram två förslag till en mer medlemsnära organisation: ?

  • I det ena föreslås att 21 lokala styrelser minskas till mellan sex och tio regionstyrelser. Klubbar eller nätverk ska vara enheten närmast medlemmarna. ?
  • I det andra förslaget skapas regionråd som ska vara ett strategiskt forum utan beslutsmandat. Nära medlemmarna ska det finnas upp till 30 operativa styrelser som fastställs av förbundsstyrelsen.?

I undersökningen som Novus har gjort är bara var fjärde medlem nöjd med sin lokala förtroendevalda organisation, och knappt hälften svarar att de är nöjda med de förtroendevaldas synlighet.?

— Vi har sett att medlemmar inte tycker att de förtroendevalda har någon roll på arbetsplatsen i dagens organisation. Vi måste få förtroendevalda som engagerar sig och vill ge förutsättningar till det genom en certifierad utbildning, säger Sineva Ribeiro.

MARITA TENGGREN
Ordförande för avdelningen i Västra Götaland:

— Enligt Novus-undersökningen är vår avdelning sämst i klassen med relativt hög anslutningsgrad, men många missnöjda medlemmar. Jag vet att de tycker att vi driver lönefrågan för dåligt och att vi borde strejka mer.

— Våra medlemmar verkar inom så många områden. Därför tror jag på nätverk som ett sätt att öka både engagemang och medlemsvärde.

— Medlemmarna tycker att de lokala förtroendevalda är osynliga i dag. Deras kunskap varierar, men de har också helt olika förutsättningar. Vi har förhållandevis få ombudsmän och få administratörer och det gör att förtroendevalda inte har tid att vara politiska ambassadörer.

— Jag tror på förslaget med få stora regionavdelningar. Det skapar liknande förutsättningar för oss som arbetar lokalt. I dag ser våra verkligheter helt olika ut och det gör att vi inte talar om samma saker. Västra Götaland har ungefär 19 800 medlemmar, att jämföra med Vårdförbundets minsta avdelning, Gotland, som har 600.

EVA NOWAK
Ordförande för avdelningen i Stockholm:

— För att öka medlemsvärdet måste vi vara medlemsnära. Det behöver inte betyda geografiskt nära, utan nära genom telefonmöten eller nätverksgrupper över webben.

— Anslutningsgraden i Stockholm är fortfarande låg, 60 procent, men de som är med är förhållandevis nöjda. Här är man inte medlem av rädsla för att bli arbetslös utan för villkorsfrågornas skull. Vi måste vi bli bättre på att driva dem.

— Vårdförbundets stora utmaning är att ta vara på medlemmarnas engagemang, som vi har gjort med studenternas och med barnmorsk­ornas uppror. Vi behöver den typen av medlemsaktivism och måste hitta vår roll som coacher, och som stöd både när det gäller ekonomi, lokaler och kunskap.

— Kan vi inte möta medlemmarnas behov kommer vi inte att finnas i framtiden.

MICHELLE DOBOS SANDELL
Ordförande för avdelningen i Kalmar:

— Det viktigaste är att vi finns nära medlemmarna. Lokalt förtroendevalda vill få tid för coachning och medlemmarna vill att vi är tillgängliga. Om vi hade lagt lika mycket tid på medlemmarna som på organisationsfrågor de senaste åren kanske vi inte hade sett den här utvecklingen.

— Jag vill inte införa ännu ett beslutsled, som jag uppfattar att förslaget med regionstyrelser och klubbar skulle innebära. Det för oss längre från medlemmarna.

— Själv föredrar jag förslaget med upp till 30 operativa styrelser. Det är en organisation som bygger på frivillighet när det gäller samarbete mellan avdelningar, och som kan anpassas efter vad som händer i omvärlden. Men det blir bra vilket beslut vi än tar, bara vi går vidare sedan och koncentrerar oss på att möta medlemmarna.

KERSTIN ERLANDSSON
Ordförande för avdelningen i Dalarna:

— Här är vi redan nära medlemmarna. Vår styrka är att de känner oss förtroendevalda och därför har lätt att ta kontakt med oss. I en liten avdelning är det också lätt att åka ut till arbetsplatser och prata med medlemmar.

— Vi har också en kontinuitet i styrelsen och kunniga ledamöter sprider kunskap till förtroendevalda på arbetsplatserna.

— Vi har kunnat rekrytera både förtroendevalda och medlemmar. Novus-undersökningen visar en anslutningsgrad på 89 procent. Så har vi också lyckats ganska bra med lönefrågan de senaste åren. 2006 var Dalarna bland dem som hade lägst lön i hela landet. Nu är vi bland de tre bästa.

— Om små avdelningar slås ihop till stora regioner slår det undan fötterna på oss. Därför tror jag på förslaget som förespråkar flera och lokala avdelningar.

 

Beslut i maj

Vid kongressen i maj 2014 ska ombuden besluta om Vårdförbundets nya organisation. Remisstiden pågår till den 10 januari.
Läs förslagen:
http://korta.nu/wl0yk

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida