Massuppsägningen i Lund. Politiker vädjar till personalen att tänka om

Massuppsägningen i Lund. Politiker vädjar till personalen att tänka om

Katarina Erlingson (C), personalansvarigt regionråd i Skåne, ser mycket allvarligt på uppsägningarna från sjuksköterskorna vid barnintensiven i Lund. Nu hoppas hon att  de ska tänka om.

– Jag tycker det är förfärligt tråkigt och naturligtvis väldigt allvarligt. Samtidigt måste något i kommunikationen ha brustit eftersom förhandlingarna fortfarande pågår. Lite konstigt tycker jag det är.

Det säger Katarina Erlingson dagen efter att det blev känt att 32 av 45 sjuksköterskor vid barnintensivavdelningen, biva, i Lund har sagt upp sig i protest mot arbetsgivarens beslut att ta bort den lokalt anpassade poängmodell som tidigare har funnits på avdelningen.

Vad innebär det här för biva om majoriteten av sjuksköterskorna nu lämnar?

– Det är förfärligt om det blir allvar. Det är uppenbart. Jag hoppas verkligen att de tänker en gång till innan de gör verklighet av det. Det vädjar jag verkligen till dem att göra.

Personalen anser att region Skåne inte ger dem den respekt de förtjänar i förhållande till deras kompetens. Vad säger du om det?

– Det tycker jag låter riktigt tråkigt. Jag vet inte riktigt vad man bygger det på och vad som sagts i förhandlingarna. Den frågan får jag bolla vidare till cheferna på sjukhuset.

Vårdförbundet och medlemmarna är alla övertygade om att poängmodellen är förmånlig, varför måste den ändras?

– Eftersom vi på politisk nivå inte har varit så djupt involverade i hur modellerna ser ut och vad de innebär kan jag inte uttala mig om det. Den frågan får du nästan ställa till cheferna på sjukhuset. Men man vill få till ett enhetligt system som ska underlätta för arbetsplatsbyten och dessutom minska byråkratin. Det handlar inte främst om det ekonomiska som jag har uppfattat det.

– Rent mänskligt kan jag ju så klart förstå dem. När det finns ett system som fungerar bra och det ska ändras förstår jag att människor blir upprörda.

Hur kom beslutet till från första början att ta bort poängmodellerna?

– Det beslutades för flera år sedan när dåvarande personaldirektören ville ta bort den uppsjö av lokala varianter som fanns i regionen. Det fanns även en politisk vilja att se över modellerna, men det finns inget politiskt beslut. Det var direktören som stod för det. Hur modellerna praktiskt ska se ut på sjukhusen har cheferna på sjukhuset arbetat fram.

Bedriver region Skåne en bra personalpolitik i dag anser du?

– Vi försöker. Men vi har 32 000 anställda med många olika viljor. I det här fallet försöker vi göra en helhetsöversyn som ska bli bra för våra medarbetare i stort. Man ska också komma ihåg att vi har sagt att de som berörs nu inte ska bli drabbade ekonomisk. Det har varit vår absoluta ambition i förhandlingarna att se till att sjuksköterskorna ersätts ekonomiskt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida