Med full ryggsäck till kongressen

Jag har en hel del med mig från medlemmarna!

30 oktober 2008

Det säger Therese Annas-Ljung från Gotland, kongressombud för första gången. Hon fick rycka in i maj när ordinarie ombud inte kunde, och är nu på väg till fortsättningskongressen i Nynäshamn i november.

– Jag känner det som en stor sak att få representera Gotland på kongressen. Då gäller det att ha koll på vad medlemmarna tycker.

Det diskuterades inte minst på avdelningens årsmöte härförleden. Styrelsen (där Therese ingår) hade förberett med frågor och såg till att medlemmarna satte sig i grupper för att diskutera frågorna. Det blev en livlig diskussion och Therese Annas-Ljung fick med sig en hel del till kongressen. Men hon vill inte peka ut en särskild fråga.

– Jag bär med mig hel­heten. Vad jag plockar fram beror på vilka frågor som kommer att diskuteras i just min grupp på kongressen.

En viktig fråga är hur som helst att se till att medlemmarna syns; deras kunskaper och erfarenheter. Det tycker Therese Annas-Ljung det är dåligt med i Gotlands kommun.

– Arbetsgivaren utnyttjar våra kunskaper men värdesätter oss inte. Det måste vi jobba på att förändra, både här och på nationell nivå.

Hon tycker också att det är viktigt att försöka jobba bort de »vi-och-dom«-attityder som hon stundom har mött gentemot förbundet.

– Men det har blivit mycket bättre på senare tid. De diskussioner vi hade på årsmötet tycker jag i alla fall var ett steg framåt i det avseendet.

Som kongressombud för första gången har hon ändå erfarenhet av den första kongressdagen. Vilka är hennes reflexioner?

– Du, det har hänt så mycket sedan dess så jag har nästan hunnit glömma. Men det är väldigt värdefullt att få komma tillsammans med ombud från andra delar av landet och diskutera och utbyta erfarenheter. Det är mycket som händer utanför kongressalen!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida