Avtal 2019

Medlare utsedda i förhandlingar om nytt avtal

Nu är det klart vilka som ska medla i förhandlingarna mellan Vårdförbundet och SKL och Sobona. De kommer att påbörja sitt arbete redan den här veckan.

Gunilla Runnquist och Göran Gräslund är utsedda att medla mellan parterna för att få fram ett nytt centralt kollektivavtal mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Sobona, som är de kommunala bolagen. Avtalet berör 90 000 medlemmar i Vårdförbundet.

Parterna har förhandlat sedan januari men står så långt ifrån varandra att det i förrgår blev klart att de kallar in medlare.

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet och har medlat i snart 13 år, i runt 40 medlingsuppdrag.

Göran Gräslund var tidigare generaldirektör på Datainspektionen och har medlat i två uppdrag där SKL varit part.

Båda avböjer än så länge att uttala sig om förhandlingarna. De ska nu träffa parterna och ta reda på allt av vikt kring förhandlingarna. Deras uppdrag blir sedan att komma fram till förslag på en lösning och ett nytt avtal.

En glödhet fråga som parterna inte kunnat enas kring är Vårdförbundets yrkande om en satsning på 10 000 kronor för de särskilt yrkesskickliga på vårdgolvet. SKL:s ordförande har i ett tidigare uttalande bedömt att satsningen inte är realistisk på kort sikt. 

Vad händer nu?

 

  • Just nu pågår avtalsförhandlingar om nya lön- och anställningsvillkor för Vårdförbundets yrkesgrupper i landets regioner, kommuner och kommunala bolag.
  • Vid förhandlingsbordet sitter Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationerna SKL (regioner och kommuner) och Sobona (kommunala bolag).
  • Nuvarande avtal gick ut den sista mars, men är förlängt och gäller tills vidare.  Parterna tar nu hjälp av medlare för att komma överens. 
  • Förhandlingarna gäller Huvudöverenskommelsen (HÖK). I HÖK:en ingår löneavtalet, avtalet om allmänna bestämmelser, AB och bilagor som exempelvis nattarbetstidsavtalet.


Vad gäller för mig?

  • När centrala förhandlingar pågår får inte fack och arbetsgivare förhandla lokalt. Du kan ha lönesamtal med din chef, men ni kan inte prata kronor och ören.
  • Nuvarande villkor gäller tills ett nytt avtal är på plats.

Vilka krav ställer Vårdförbundet i förhandlingarna?

  • God löneutveckling till alla plus 10 000 kronor extra till "särskilt yrkesskickliga".
  • Kortare arbetstid för nattarbetare i kommunerna enligt nattavtalet.
  • En fungerande löneprocess lokalt och samverkan kring hälsosam arbetstidsförläggning.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida