Medlemmarna bombarderar skånska politiker med vykort

Ordförandena i samtliga skånska kommuner samt Region Skåne har under den senaste veckan fått ta emot vykort från medlemmar som undrar vad politikerna tänker göra åt deras dåliga löner.

31 januari 2008

Initiativet har tagits av Vårdförbundets Skåneavdelning som dels har bjudit in kommun- och regionpolitikerna till en dialog kring lönesättningen, dels har sett till att medlemmarna sätter extra press på politikerna genom att skicka delvis förtryckta vykort till dem.

På vykorten förklarar enskilda medlemmar var de arbetar, vilken utbildning de har och vad de tjänar. De frågar sina politiker vad de tycker att deras kunskap egentligen är värd och vad de gör åt detta?

? Gensvaret har varit jättestort. Flera arbetsplatser har hört av sig och vill ha flera vykort, säger Pia Andorff som är ordförande vid förbundets avdelning i Skåne.

De 5 000 vykort som trycktes upp i slutet av förra veckan är redan slut och på flera arbetsplatser har medlemmar bett förbundet att trycka upp fler. Därför erbjuds nu medlemmarna att själva ladda ner åtminstone texten från Skåneavdelningens hemsida (www.vardforbundet.se/skane).

Under den förra lönerörelsen hade de förtroendevalda vid Skåneavdelningen över huvud taget svårt att komma till tals med kommunerna. Nu är plötsligt gensvaret ett annat.

? Trots att de flesta ännu bara har fått ta emot avdelningens egen inbjudan till dialog har jag inte gjort annat än pratat med politiker under de senaste dagarna. I dagsläget har vi bestämt träff med cirka hälften av Skånes 33 kommuner, säger Pia Andorff.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida