”Medlemmarnas betydelse för vården har blivit tydlig”

Strejken är över och båda parterna har sagt ja till ett treårigt avtal. På lång sikt var det värt att strejka för, anser Vårdförbundets ordförande. Medlemmarnas betydelse för vården har blivit tydlig för alla — liksom att deras löner måste uppvärderas.

På kvällens presskonferens om det nyligen undertecknade avtalet sa Ingela Gardner Sundström, ordförande i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, förhandlingsdelegation, att hon var glad att parterna har enats och att konflikten är över. Glad var även Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

– Vi har tecknat ett avtal efter ett och ett halvt års diskussioner om den lokala lönebildningen, och vi bedömer att det här centrala avtalet kommer att bli ett kraftfullt verktyg i de kommande lokala förhandlingarna.

Helheten är bra

Anna-Karin Eklund ser flera positiva delar i avtalet och säger att det är i sin helhet som det är bra.

– Det som ger kraft åt allt det andra i avtalet är att vi har fått in att kunskapen ska värderas.

Hon är nöjd med att Vårdförbundet lyckades få SKL att gå med på lägstalöner.

– Visserligen är 21 100 kronor inte en tillräckligt hög nivå, men det är ändå en uppvärdering av våra medlemmars kunskaper och det kommer att beröra hela arbetsplatser.

Att skrivningen om en lägsta lön är tidsbegränsad och bara gäller nio månader framåt från den 1 mars 2009 är en eftergift till arbetsgivaren.

– Det har varit en het fråga för SKL att ha en lägstalön i ett avtal, och för att få dem att gå med på det har vi gått med på en tidsbegränsning. Men har man en gång värderat lägsta lönen till den summan har jag väldigt svårt att se att någon arbetsgivare skulle gå under den året därpå, sa Anna-Karin Eklund.

Satsning på specialist- och funktionsutbildade

Hon är också nöjd med att arbetsgivaren enligt det nya avtalet måste göra en prioritering av vilka specialist- och funktionsutbildade medlemmar som verksamheten har behov av. De grupperna får under 2009 lägst 3,5 procent.

– Vi behöver arbeta mer på att differentiera lönerna och vill att arbetsgivarna ska visa att utbildning lönar sig. På flera ställen i avtalet finns skrivningar som stödjer en större lönedifferentiering.

Vårdförbundets ordförande är också nöjd med att det i avtalet står att de centrala parterna har ett ansvar för att den lokala lönebildningen ska fungera. Ett partsammansatt samarbete kring det ska inledas.

Var det värt att strejka för det här avtalet?

– Det kan man fundera över. I procent så är det inte så stor skillnad på det här avtalet och på det bud kongressen sa nej till. Det är när vi ser till helheten som det är bättre. Skrivningarna kring specialist- och funktionsutbildningarna och lägstalönerna är tydligare.

Gillar inte lägsta löner

Svårast att gå med på för arbetsgivarnas del var skrivningen om en lägsta lön.

– Problemet är att det innebär att man från centralt håll lägger sig i den lokala lönebildningen, men vi gick med på det för att det var viktigt för Vårdförbundet, sa Ingela Gardner Sundström.

Men skulle ni inte lägga er i den lokala lönebildningen eftersom den inte har fungerat?

– Vi ska inte lägga oss i de nivåer man kommer fram till lokalt. Vi ska prata om själva processen.

Vårdförbundets ordförande fick också frågan om hon nu är rädd för en svekdebatt, och svarade att visst kommer många medlemmar att bli besvikna.

– Jag vet att det var många som gick in i förbundet när vi gick ut i strejk, och bland dem får vi räkna med avhopp.

En eventuellt försvagad motpart i kommande avtalsrörelser är inget som oroar arbetsgivaren.

– Visst är det viktigt med en motpart som är representativ, men i grunden är det ett internt problem för Vårdförbundet, sa Ingela Gardner Sundström.

Anna-Karin Eklund underströk att ett nytt avtal inte innebär att kraven på en uppvärdering av medlemmarnas löner kommer att avta.

– Vi har satt upp ett mål och det är inte borta för att vi har tecknat ett centralt avtal.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida