Medlemsantalet ligger still

Vårdförbundets medlemstapp har upphört och under det senaste året kan en svag uppgång noteras. För att nå fler och även yngre satsar förbundet på en ny kommunikationsstrategi.?

25 februari 2010

I slutet av 2008 stannade medlemsflykten av och under förra året låg antalet medlemmar i stort sett still – det var till och med en svag uppgång, med 50 medlemmar. Vid senaste årsskiftet var antalet 110 500.?

Eva-Lisa Krabbe, förbundssekreterare i Vårdförbundet, framhåller att förbundet under senare år har satsat extra mycket på att värva studenter. Det märks också på antalet stude­randemedlemmar, som har ökat stadigt under senare år. Från 2005 till i fjol blev de 3 000 fler, vilket är en uppgång med 75 procent. Vid årsskiftet var antalet studenter som också är medlemmar i Vårdförbundet drygt 7 000.??

Däremot har antalet yrkesverksamma medlemmar fortsatt att minska, också under 2009. Nedgången var ganska precis ettusen medlemmar, en minskning med en dryg procent till 92 900.?

– De som är i åldern 25-34 år har en annan relation till facket än de som är äldre. Det är inte längre självklart att man ska gå med, säger Eva-Lisa Krabbe.??

Vårdförbundet och de andra tco-förbunden arbetar gemensamt för att för­söka öka medlemsantalet.?

– Människor i den här åldersgruppen ser inte värdet i medlemskapet. Vi försöker men har svårt att kommunicera med den här gruppen, säger Eva-Lisa Krabbe.?

Dessutom, säger hon, är det inte lika självklart för dagens studenter som det var för gårdagens att stanna i förbundet efter examen.?

Vårdförbundet arbetar nu för att utveckla en ny kommunikationsstrategi för att nå den här gruppen.?

– Målet är att vi ska ha något att erbjuda; en kollegial gemenskap och att Vårdförbundet ska ses som en partner i arbetslivet, säger Eva-Lisa Krabbe.?

Men det räcker inte med den kollegiala gemenskapen. Villkorsfrågorna är viktiga.?

– Det finns ett stort missnöje med lönerna. Där måste det hända mer, även om vi långsamt kan se att vi får en annan värdering, säger Eva-Lisa Krabbe.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida