Miljonskadestånd för skyddsarbete krävs av Västerbottens läns landsting

Arbetsgivaren i Västerbotten fortsätter ohejdat att beordra in strejkande personal till skyddsarbete. Mer än etthundra tvisteförhandlingar har lämnats in av Vårdförbundet. Det samlade skadeståndsanspråket landar på minst fyra miljoner kronor.

? Arbetsgivaren beter sig helt sanslöst. Operationer, röntgenundersökningar och andra undersökningar som mycket väl kan planeras under några veckors tid beordras personalen in till, när arbetsgivaren istället i god tid innan hade kunnat begära dispens, säger Evy Gustafson, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Norrbotten.

Som Vårdfacket tidigare har berättat överöstes Vårdförbundet med mängder av ospecificerade dispensansökningar dagarna innan det första varslet trädde i kraft. När dessa avslogs av Vårdförbundet började arbetsgivaren beordra in anställda för skyddsarbete.

Var överens

Den 23 april träffades parterna lokalt, varvid arbetsgivaren försäkrade att det skulle bli mindre skyddsarbeten i fortsättningen. Så har det inte blivit, enligt Evy Gustafson.

? Det märkliga är att när vi sätter oss ner och pratar med de ansvariga på central nivå i landstingsledningen är alla överens om hur reglerna kring skyddsarbete ska tolkas. Sedan händer någonting med kommunikationen på väg ut till verksamheterna. Då stämmer plötsligt väldigt lite av det vi tidigare har varit så överens om, säger Evy Gustafsson.

Skyddsarbete kan enligt det kommunala huvudavtalet endast beordras av arbetsgivaren i akuta lägen för att förhindra skador på människor eller egendom.

? Det finns några kliniker som nu äntligen har börjat förstå hur det här med dispenser går till. Men många skickar in dem så kort tid i förväg att vi inte hinner behandla dem. De börjar operera innan de ens har hunnit få svar, säger Evy Gustafson.

Beordras in för att täcka lunchraster

Som exempel på icke akuta operationer där skyddsarbete har beordrats nämner hon hälseneförlängningar och ryggoperationer. I andra fall har strejkande medlemmar beordrats in för att göra materialbeställningar eller lösa av folk på deras lunchraster.

Landstingets förhandlingschef, Sven-Anders Strand, säger sig inte känna till några detaljer om dispensansökningarna. Han förklarar dock att den generella uppfattningen hos arbetsgivaren är att skyddsarbete ska användas i situationer som är medicinskt akuta.

Kritisk mot dipensförfarande

Att det blivit så mycket skyddsarbete skyller han på Vårdförbundets dispensförfarande.

? Det sätt som Vårdförbundet har hanterat dispenserna på har inte varit tillfredställande. Varje dispens ska avse en enskild patient. Med de volymer av patienter det handlar om är det fullständigt orimligt, säger han.

Evy Gustafson anser att hans resonemang är rent nonsens.

? Hur kan det då komma sig att det från och med den här veckan fungerar på exempelvis operation och thoraxkirurgen i Umeå? De skickar numera dispenser i så god tid att de hinner få dem beviljade. Om arbetsgivaren hade läst instruktionerna rätt från början så hade det här fungerat. Det gäller ju att ha framförhållning. Det har de i normala fall så varför kan de inte ha det nu?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida