Arbetsrätt

Missgynnad föräldraledig fick skadestånd från regionen

Missgynnad föräldraledig fick skadestånd från regionen
Region Skåne missgynnade en föräldraledig sjuksköterska. Nu ska chefer utbildas i föräldraledighetslagen. Arkivbild: Mostphotos

Den föräldralediga sjuksköterskan blev inte ens kallad till intervju, trots bättre meriter än de andra som sökte tjänsten. Nu har Vårdförbundet i Skåne fått ett löfte från regionen att chefer ska utbildas i föräldraledighetslagen.

26 juni 2019

Arbetsgivare får inte missgynna föräldralediga. Inte när det gäller lön, praktik eller befordran. Inte heller när det gäller anställning. Men just det anser Vårdförbundets avdelning i Skåne att ledningen på Skånes universitetssjukhus har gjort sig skyldiga till. Därför har förbundet krävt att en medlem ska ersättas och att chefer ska utbildas i föräldraledighetslagen.

– Det här är ett oerhört tråkigt ärende. Oavsett om det beror på okunskap eller inte så borde en arbetsgivare alltid arbeta för att förebygga missgynnande av föräldralediga. Tillsammans med diskrimineringslagen är föräldraledighetslagen den viktigaste skyddslagstiftning vi har för arbetstagare i Sverige, säger Tobias Bergin, ombudsman i Skåne.

Tobias Bergin, ombudsman i Skåne

Inte kallad till intervju

Vårdförbundet begärde förhandling enligt medbestämmandelagen efter att en medlem  under sin föräldraledighet inte fått en tjänst hon sökt. Hon hade ett vikariat på en avdelning och längre sjuksköterskeerfarenhet än övriga som sökte de aktuella tjänsterna. Trots det blev hon inte ens kallad till intervju.

Medlemmen och Vårdförbundet anser att hon har missgynnats och enligt lagen ska arbetsgivare som missgynnar föräldralediga betala skadestånd – både för förlust av inkomst och för den kränkning det innebär.

Arbetsgivaren hävdar att eftersom det inte fanns någon löneskillnad mellan medlemmen och dem som fick de fasta tjänsterna kunde det inte bli frågan om ersättning för förlorad inkomst. Men för att lösa tvisten har Region Skåne gått med på att betala 50 000 kronor i ett engångsbelopp till sjuksköterskan, för kränkningen.

En personlig upprättelse

Den summan är lägre än den Vårdförbundet hade krävt.

– Vi får vara nöjda ändå. Medlemmen har fått en summa som ligger i linje med den som skulle ha utdömts om ärendet hade gått vidare till arbetsdomstolen. Vi har lyckats ge medlemmen personlig upprättelse i paritet med gällande praxis, säger Tobias Bergin.

Regionen har också gått med på Vårdförbundets krav att cheferna inom verksamhetsområdet ska utbildas i vad som gäller vid föräldraledighet.

– Att arbetsgivaren har gått med på att utbilda de ansvariga cheferna säkerställer förhoppningsvis att andra arbetstagare inom samma verksamhetsområde inte kommer att missgynnas framöver.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida