Näst sista privatavtalet undertecknat

Vårdförbundet har tecknat ett nytt avtal för 350 medlemmar anställda på privata läkarmottagningar.

20 april 2011

Avtalet är en kopia på det avtal som gäller privatanställda inom avtalsområde E och F, det större privatavtalet som ofta blir vägledande för andra avtal inom privatvården.

Det nya avtalet är ett icke nivåbestämt löneavtal med skrivningar som ska stärka de anställdas skydd om inte den lokala löneprocessen går rätt till. Här ingår möjligheten att tillkalla hjälp från centralt håll för konsultation och förhandling. Om det är omöjligt för parterna att komma överens lokalt kan en siffra för generella löneökningar fastställas central.

Krav på bättre lönesamtal

I det nya avtalet finns också tydligare krav på stärkta lönesamtal som förhoppningsvis ska få den lokala löneprocessen att fungera bättre än tidigare.

Avtalet gäller retroaktivt från den 1 januari. Här ingår också höjd Ob-ersättningen med 3,5 procent och höjd ersättningen för jour med 8 procent. Föräldraledighetstillägget utökas från tre till fem månader.

Nu när Vårdförbundet tecknat ett avtal för anställda inom bransch C, läkarmottagningar, återstår endast ett avtal på den privata sidan, det för bransch D.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida