Nätet – den nya mötesplatsen

I maj får Vårdförbundet en helt ny webbplats. Målet är en mer direkt kommunikation mellan förbundet och dess medlemmar — och mellan medlemmarna.??

31 mars 2010

Tanken på att skapa en ny webbplats har funnits länge. Den nuvarande har några år på nacken och förbundsledningen tycker att den känns lite gammaldags. Konflikten våren 2008 sinkade arbetet med den nya webbplatsen, men gav samtidigt en extra skjuts åt tanken på att förnya hemsidan.?

– Det var en stor aktivitet på nätet under de månaderna. Medlemmarna visade att de ville kommunicera snabbare och på ett annat sätt. Det uppstod Facebook-grupper, de bloggade och så vidare. Nätet blev en viktig plats för den snabba kommunikation som efterfrågades, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.??

Att förändra webbplatsen – som en del i en ny kommunikationsstrategi – var också ett av de allra första besluten som fattades av den nya förbundsstyrelse som tillträdde efter kongressen 2008.?

Anna-Karin Eklund pekar också på Vårdförbundets roll som en kollegial mötesplats och en partner i yrkeslivet som besluten på kongressen 2008 innebär.?

– Vår vision om Vårdförbundet som ett förbund stärks genom en webbplats som ger utrymme för mer tvåvägskommunikation. Hela organisationen måste tänka »kommunikation«.?

Anna-Karin Eklund är också övertygad om att det nya sättet att kommunicera vänder sig till alla medlemmar i alla åldrar. Att surfa på nätet är inte längre förbehållet »Emma, 25«. Också kvinnor och män i medelåldern använder nätet.?

– Det var det som blev så tydligt under konflikten för två år sedan, säger hon.

I slutet av november startade Vårdförbundet en Facebook-grupp. Den blev snabbt en av de största i Fackföreningssverige och har nu omkring 3 000 medlemmar. Anna-Karin Eklund pekar på den stora aktiviteten på Facebook-sidan och menar att den också visar att nätet inte är ett medium bara för ungdomar.?

– Jag ser ju vilka som är där och känner igen många som är i min ålder, säger hon. Vi har blivit vana vid att använda nätet till allt möjligt: betala räkningar, boka resor, köpa och sälja på Blocket. Vårdförbundet kommer att använda nätet också på det här sättet. Det här är ingen övergående trend.??

Samtidigt är hon medveten om att det är många som inte är ute på nätet i särskilt stor utsträckning.?

– De är inte bortglömda. Vi kommunicerar med dem på andra sätt.?

Till exempel med hjälp av olika tryckta medier. Förbundet producerar lika mycket tryckt informations­material i dag som tidigare, även om broschyrerna ser annorlunda ut nu.?

– De är ett bra verktyg att lämna över vid ett personligt möte för att inleda en diskussion. En fin broschyr ger en annan känsla än något som du har dragit ut från nätet, säger hon.??

Men tryckta medier har också sina svagheter, inte minst den långa pressläggningstiden. Så någon renässans för till exempel Kanalen, tidningen som gick till Vårdförbundets förtroendevalda, tror Anna-Karin Eklund inte på.

– För den snabba informationen passar nätet bäst.?Det är inte bara förbundets centrala webbplats som förändras. De lokala avdelningarnas webbplatser ska också förnyas. Nya profilprodukter skapas och den grafiska profilen görs om.

Förändringen påverkar också Vårdfacket. Tidningen har inte längre en egen webbplats utan ska finnas på den gemensamma webbsidan. Från och med nästa nummer byter den namn till Vårdfokus och får ett annat format.

Tidningen LiV, som vänder sig till chefer i vården, försvinner som egen tidning.

Samtidigt ska medlemstidningen också i fortsättningen vara självständig.?

– Journalisterna på Vårdfacket med sin yrkeskunskap är en viktig resurs, säger Anna-Karin Eklund.?Den nya webbplatsen beräknas kosta 5–6 miljoner kronor att ta fram.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida