Norge: Sjukhusledning kallar in sjuksköterskor i strejkandes ställe

I dag på morgonen gick drygt åttio sjuksköterskor ut i strejk på SŸrlandets sykehus i Kristiansand på Norges sydspets. Redan under dagen kallade sjukhusdirektören enligt norska radion in mellan 15 och 20 sjuksköterskor som ska ersätta dem.

Enligt Mette Kjos Hansen, fackligt förtroendevald på sjukhuset, ligger en konflikt om hur dispensreglerna ska tolkas bakom åtgärden.

– Ledningen vill att vi ska ge dispens en gång för alla för hela strejkperioden. Vi gör som vi brukar, ger dispens för ett skift och en person åt gången. Det tolkar sjukhusledningen som att vi inte har behandlat deras dispensansökan, säger hon.

Riktigt vad som händer inne på sjukhuset vet hon inte. Det är inte någon av dem som har tagits ut i strejk som kallas in till tjänstgöring, det är sjuksköterskor som egentligen är lediga.

– De är förtvivlade; de vill ju inte vara strejkbrytare men vågar inte neka till tjänstgöring av rädsla för att det kan drabba dem på något sätt, säger Mette Kjos Hansen.

De fackliga företrädarna diskuterar just nu hur de ska tackla problemet, och har vänt sig till Unio centralt för att få råd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida