Nu 115 000 medlemmar

Nu 115 000 medlemmar
Sineva Ribeiro.

Allt fler som arbetar inom vården ser värdet av att organisera sig fackligt. För ju fler vi är, desto mer kan vi påverka.

Vårdförbundets summering av året 2018 visar att antalet medlemmar fortsätter att öka. Redan vid årsskiftet 2017/2018 skedde ett viktigt trendbrott, då antalet medlemmar ökade för första gången på flera år. Den positiva utvecklingen fortsatte under 2018 och Vårdförbundet har nu 115 000 medlemmar, vilket är fler än någonsin tidigare i förbundets historia.

Det är glädjande att allt fler som arbetar inom vården inser värdet av att organisera sig fackligt för att påverka sina arbetsvillkor. För så är det ju: Ju fler vi är som går samman, desto mer kan vi påverka vid förhandlingsbordet med vårdens arbetsgivare! Jag är stolt över förtroendet ni ger oss och vi ska göra allt för att förbättra dina arbetsvillkor.

Temat i vårens stora förhandling med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona är jämställda och hälsosamma villkor i vården. Det gäller bättre villkor för dig som är anställd i kommuner, kommunala bolag och regioner — 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor omfattas. Vårt budskap är: Ska bemanningskrisen i vården kunna lösas måste de erfarna få upp sina löner — rejält!

Du som medlem i Vårdförbundet kan hjälpa till att trycka på. Prata med kollegor som ännu inte är medlemmar — vi behöver vara ännu fler för att sätta kraft bakom våra krav! Se också till att dina medlemsuppgifter är uppdaterade, så att vi snabbt kan nå dig med information.

Slutligen vill jag peppa dig att rösta i de tävlingar som belönar innovation och samarbete inom vården. Nominera till Vårdförbundspriset, Årets vårdchef och Årets studenthandledare 2019 på vardforbundet.se före den 14 april.

I samarbete med Folksam delar vi varje år ut över en halv miljon kronor till medlemmar som skapar en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård för patienter, en sundare arbetsmiljö för personalen och inspirerande handledarskap för vårdstudenter. Eftersom vi är ett yrkesförbund är det viktigt för oss att lyfta medlemmar som gör vården bättre.

Vårdförbundet är dessutom huvudpartner i ett nytt samarbete med tidningen Dagens Medicin. Det handlar om det nyinstiftade priset Årets brobyggare i hälso- och sjukvården som ska uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten. Enskilda personer, team, projekt eller hela arbetsplatser i hälso- och sjukvård både i offentlig, privat och ideell regi kan nomineras.

Hälso- och sjukvården behöver fler framgångshistorier om lyckade projekt!

Ur min agenda i mars:

5: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll — Samling för friska arbetsplatser

5-6: SSN (Sykeplei­ernes Samarbeid i Norden) styrelsemöte i Stockholm

12-13: EPSU i Bryssel (European Federation of Public Services Unions)

20-21: Förbundsstyrelsemöte

18: Medlemsbesök i Linköping

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida