Nu blir det strejk i Norge

Nu blir det strejk i Norge
300 norska sjuksköterskor går ut i strejk i morgon. Foto: Colourbox

Från i morgon går 300 sjuksköterskor ut i strejk i Norge, sedan förhandlingarna mellan deras fack och kommunerna brutit samman. Tusen till kan komma efter.

Strax efter lunch i dag stod det klart att förhandlingarna brutit samman mellan Unio, paraplyorganisation för de offentliganställdas fack i Norge, och Kommunenes Sentralforbund. Det leder till att omkring 6 000 Unio-medlemmar går i strejk från i morgon, av dem 300 sjuksköterskor.

Eftersom också förhandlingarna för tre andra huvudorganisationer har brutit samman går totalt 17 000 norska anställda i strejk i morgon.

Medlingsförhandlingarna fortsätter mellan Unio och Spekter, förhandlingsorganisation för de statligt ägda sjukhusen i Norge och Oslo kommun, som inte förhandlar tillsammans med de andra kommunerna.

Det är ovisst om de förhandlingarna också kommer att leda till sammanbrott, enligt Signy Svendsen, informationschef på Norsk Sykepleierforbund NSF.

Däremot har en uppgörelse nåtts mellan Unio och staten. Också där låg ett strejkvarsel. NSF har omkring 1 200 medlemmar som omfattas av det avtalet, men nästan ingen av dem var uttagen i strejkvarslet.

Förhandlingarna mellan Unio å ena sidan och Spekter och Oslo kommun å den andra fortsätter i eftermiddag. Omkring ettusen sjuksköterskor tas ut i strejk om förhandlingarna med Spekter bryter samman.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida