Nu ska framtidens förbund formas

Hur Vårdförbundet ska möta framtiden blir en stor fråga för förbundet framöver. Och medlemmar bjuds in att vara med och delta.?

1 september 2009

I en helsidesannons i förra numret av Vårdfacket berättade förbundsordförande Anna-Karin Eklund att en liten arbetsgrupp på 6-8 personer ska tillsättas. De ska arbeta med de förändringsidéer som fördes fram under kongressen. Medlemmarna i arbetsgruppen ska utses bland dem som anmäler sitt intresse.?

– Vi kunde ha gjort det enkelt för oss och själva valt ut några att ingå i arbetsgruppen. Men vi vill bredda den på det här sättet, säger Anna-Karin Eklund.??

När börjar ett medlemskap gälla? Bör förbundet ha ett medlemskort och en medlemsalmanacka? Ska alla medlemmar erbjudas en dags förhandlingsutbildning? Vidden på de frågor som togs upp under kongressen förra året var stor. Kongressen beslutade att skicka de flesta av dem vidare till en utredning. Det är den som nu ska starta och arbetsgruppen är en del av det arbetet.

Förbundsstyrelsen vill gärna ha en bred representation, bland dem som efterfrågas är forskare, chefer och lärare. Det vill säga, enligt Anna-Karin Eklund, sådana som inte riktigt känner sig hemma i dagens Vårdförbund.?

Arbetsgruppen ska träffas ofta fram till nästa höst. Men det är inte bara den som ska arbeta med förbundets framtid.?

– Det är ett av de två ämnena på höstens nationella mötesplats, säger Anna-Karin Eklund. Vi har 60 000 e-postadresser till våra medlemmar och också hemsidan kan användas för att kommunicera med medlemmarna, säger hon.?

Arbetsgruppen ska ledas av förbundsordföranden. Det första mötet hålls den 17 september, sedan ska gruppen träffas någon gång i månaden fram till mitten av nästa år.?

När tiden för att anmäla sitt intresse av att ingå i arbetsgruppen hade gått ut i mitten av augusti hade ett 40-tal medlemmar hört av sig.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida