Nu står vi upp ?för allas lika värde

Nu står vi upp ?för allas lika värde
Sineva Ribeiro. Foto: Ulf Huett

Det är tid att stå upp för yttrande?frihet, ett mångkulturellt samhälle och kvinnors och flickors lika värde. Vi ska bidra till att kolleger på flykt snabbt kommer i jobb.

2 december 2015

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska ?analytiker och röntgensjuksköterskor har internationella etiska koder. Vi finns och arbetar över hela världen. Vårdförbundets medlemmar arbetar ofta i krigs- och konfliktområden genom olika internationella organisationer. Vi driver också egna projekt. Vi bidrar med vår kunskap även när barnmorske- och sjuksköterskeutbildningar byggs upp. ?

Vid de fasansfulla terrordåden i Paris sände vi förstås styrketankar till kolleger som vårdar alla offer för angreppen. Ett angrepp rakt in i hjärtat på det mångkulturella samhället. Terror pågår i Afghanistan, Pakistan, Irak, Syrien, Somalia, Jemen och Nigeria för att nämna några länder. Miljontals människor är på flykt. Bara i Nigeria är en miljon på flykt undan Boko Haram som har kidnappat tusentals flickor och kvinnor. Flickor som används som sexslavar och självmordsbombare.?

De som kommer till oss nu flyr som bekant främst från det vedervärdiga inbördeskriget i Syrien. Bland dem finns kolleger. Vi hoppas att dessa snabbt kan komma i gång och arbeta här i Sverige utan alltför mycket byråkratiskt krångel. Vi vill se snabbspår.??

Vi klarar vården av flyktingar om vi tänker lite nytt. Låt vårdteam komma ut till flyktingmottagningar för att göra en första bedömning av både fysisk och psykisk hälsa, i stället för att hänvisa till vårdcentralen. Barns och ungas situation måste följas upp. Låt elevhälsan få ett utökat uppdrag så att vi inte missar dem som har fördröjda reaktioner på traumatiska upplevelser. Använd fler kvinnor som tolkar. En bra kommunikation är grunden för en god och säker hälso- och sjukvård. Vi har goda kunskaper i katastrofhantering. Svensk vårdpersonal är eftertraktad vid internationella katastrofer.??

Vårdförbundets stadgar är ett bra verktyg för oss när vi arbetar för vård av flyktingar och snabbspår för kolleger som flytt:??

Mänskliga rättigheter?
Vårdförbundet ansluter sig till FN:s allmänna deklaration. Alla ska ha rätt till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård. ??

Mångfald
?I Vårdförbundet är olikheter en tillgång och en möjlighet till utveckling. ??

Solidaritet
?Vårdförbundets arbete bygger på gemensamt ansvar och solidarisk samverkan med och mellan kolleger.

Ur min agenda i december

2: Träffa nya avdelningsordföranden
3-12: Internationell konferens i Orlando om kvalitetsutveckling i vården
14: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
16: Frukostmöte om jämlik hälsa
16: Besök i vården med Gabriel Wikström, hälso- och sjukvårdsminister
17-18: Förbunds­styrelsemöte
21: Sveriges kommuner och landsting, SKL

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida