Ny rapport.
Facket på bottenplats – igen

ÅRLIG MÄTNING.  Förtroendet för facket har varit lågt sedan Som-institutet (samhälle, opinion, medier) började med mätningarna 1986. Den politiska hemvisten visar sig ha stor betydelse. Av vänstersympatisörer har 34 procent förtroende för facket, men bara 10 procent av högersympatisörerna.

— Vi är medvetna om det här och bekymrade över att fler inte ser värdet av att vara medlem i facket. Vi jobbar intensivt med att tydliggöra värdet av medlemskapet, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund, tillika 2:e vice ordföran­de i TCO:s styrelse.

TCO driver sedan en tid projektet Facket förändras.nu och Vårdförbundet arbetar med förnyelse i Tema Vårdförbundet.

Även försvaret, EU-kommissionen, de politiska partierna och Europaparlamentet ligger sedan länge i botten. Högst förtroende har sjukvården, universitet och högskolor samt polisen och Riksbanken.

WEBB: www.som.gu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida