Nytt år, nya utmaningar

Det år vi nu lämnat bakom oss har varit intensivt. Vi har haft breda diskussioner om lön, kunskap och vårdens system för att utveckla våra strategier för de allra bästa villkoren.

Vi ska värderas utifrån den kunskap vi har och det vi bidrar med i vården. Den kunskapsdiskriminering som så länge fått råda måste få ett slut. Så här i slutet av året vill jag försöka sia om framtiden. Sia om de utmaningar jag ser för 2008.

  • När 2008 lider mot sitt slut ska vi ha tagit ett tydligt steg mot att bli rätt och högre värderade. Våra professioner och kompetenser tar ansvar och får den respekt vi förtjänar. Vi är inte längre arbetsmarknadens mest felavlönade akademiska grupper. Vi har ett avtal som garant för en korrekt lönesättning, inte bara ett dokument med en siffra att luta sig mot. Varje arbetsgivare gör årligen en verksamhetsanalys och kartläggning av löneläge och mål för verksamheten. Vi, medlemmar och förtroendevalda, visar tydligt den kunskap och det kunnande vi har att tillföra verksamheten.

 

  • Under 2008 ska vi än tydligare visa vår auktoritet i vården. Vår kunskap efterfrågas i flera sammanhang. Våra idéer får genomslag i alla de utredningar som pågår om värdighet, patientsäkerhet och patienträttighet. De krav vi ställer på vårdens system genomförs i verksamheten. Vi har tagit steg på vägen mot det paradigmskifte som krävs för att få en bättre vård. Ett exempel på detta är rätten att välja en fast vårdkontakt, en person inom vården som man hyser förtroende för. Vi vill att vården ska utgå från individens perspektiv och individens behov. God vård kräver såväl professionell kunskap som förbättringskunskap. Genom vår kunskap visar vi vad som krävs för att verksamheten ska utvecklas och vi ska få just god vård. Vi drar nytta av den kunskap som finns hos de medlemmar som disputerat och forskat inom våra kunskapsområden.

 

  • I maj 2008 är det dags för kongress med tre dagar präglade av kreativitet och utbyte av idéer. Vi har breda diskussioner om vårt uppdrag att förändra och förbättra för vården, yrket och för dig som medlem. Vi får en gemensam kraftsamling där vi beslutar vad vi vill fokusera på de kommande tre åren.

Detta är tre områden som kommer att utgöra grundstenar under 2008. Jag vill uppmana alla att vara delaktiga. Det kan du bland annat vara genom vår hemsida: www.vardforbundet.se. Där kan du följa vad som händer, utbyta idéer och, hoppas jag, inspireras i ditt yrke.

Vill du ha hennes månadsbrev till din e-postlåda, skicka ett meddelande till ordforande@vardforbundet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida