Nytt samverkansavtal diskuteras i Skåne

Nytt samverkansavtal diskuteras i Skåne
Pia Arndorff vill ha ett samverkansavtal som fungerar. Foto: Anders Olsson.

För att underlätta förhandlingarna om ett nytt samverkansavtal med regionen har Vårdförbundet i Skåne tillfälligt lagt ett stort skadeståndskrav riktat mot just Region Skåne på is.

– När arbetsgivaren hörde av sig för ett informellt samtal om ett nytt samverkansavtal lät det så positivt från deras sida att avdelningsstyrelsen bestämde sig för att låta skadeståndskravet vila. För oss är ett bra samverkansavtal viktigare än ett skadestånd, säger Pia Arndorff, ordförande i Vårdförbundet Skåne.

Ingen samverkan

När regionen i höstas beslutade att slå samman de båda universitetssjukhusen i Lund och Malmö informerades fackförbunden när allt i realiteten redan var klart. Någon samverkan skedde inte, vilket fick Vårdförbundet i Skåne att se rött. Ett skadeståndskrav på sammanlagt 225 000 kronor lades mot regionen för brott mot samverkansavtalet. I slutet av januari sade Vårdförbundet helt upp avtalet, då det mest upplevdes som en papperstiger.

– I det gamla avtalet sägs ingenting om hur olika ärenden ska hanteras. Det finns i en bilaga. Nu vill vi få in detta direkt i avtalet. Samtidigt vill vi att den regionala samverkan ska fungera som skyddskommitté för övergripande frågor om arbetsmiljön. I dag hanteras alla dessa frågor lokalt på förvaltningarna, säger Pia Arndorff.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida