Okunskap från båda håll

Vi borde hamna mitt emellan undersköterskor och läkare för där ligger vår kunskap och vårt ansvar. Det innebär cirka 30 000 kronor per månad. Nu har vi nästan samma lön som undersköterskorna, runt 20 000 kronor per månad.

Jag skulle vilja att landets alla sjuksköterskor strejkade i 24 timmar, så att det blev uppenbart vilken funktion vi fyller för tyvärr blir vi inte hörsammade på något civiliserat sätt!

På vårdavdelningar landet över klagar undersköterskor över att sjuksköterskor inte bäddar, tvättar och städar mera. En del undersköterskor är inte införstådda med att den allmänna basala patient-omvårdnaden, såsom hygien, mat och förflyttning, i dagens sjukvårdsorganisation främst faller  på deras bord, liksom sängbäddning, städning, matservering och diskhantering.  Jag tror att tveksamheter omkring vem som ska göra vad, grundar sig på okunskap från båda håll.

Under vintern har jag deltagit i ett arbetsmiljöprojekt på min arbetsplats, där frågan om arbetets fördelning har berörts och min förhoppning är att belysa och sprida kunskap om skillnaden mellan undersköterskor och sjuksköterskor, så att det tydligt framgår varför undersköterskan tvättar och bäddar mer än sjuksköterskorna och vad sjuksköterskan gör under tiden.

Det tycks råda oklarhet inte bara på arbetsplatserna utan även mellan lärosätena för undersköterskor och sjuksköterskehögskolorna, om vem ska ha vilka arbetsuppgifter.

Utvecklingen ser därför ut att bli att undersköterskor arbetar i äldreomsorgen och sjuksköterskor bemannar slutenvården – vem vill ha det så? Inte jag i alla fall.

– Florence Nightingale, engagerad som alltid

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida