Olika åsikter om avtalet bland ordförandekandidaterna

Olika åsikter om avtalet bland ordförandekandidaterna

Två röstade ja. En nej. Men nu vill alla tre kandidaterna till ordförandeposten i Vårdförbundet göra det bästa möjliga av det nya avtalet.

6 april 2011

Sineva Ribeiro, ordförande i Västra Götaland. Föreslås av valberedningen som ny ordförande för Vårdförbundet.

förbundsstyrelseledamot 

Hur röstade du i går?

 – Jag röstade ja.

Hur resonerade du kring ditt beslut?

– Nu får arbetsgivarna visa att de kan värdera vår kunskap, vi får det svart på vitt. Om arbetsgivarna inte klarar det måste vi skaffa en ny strategi och en annan lönepolitik.

–  I Västra Götaland har vi förhandlat med 49 kommuner där vi mött arbetsgivare som inte ens har läst avtalen, de har bara sett en siffra. Om siffran varit två procent har löneökningarna hamnat där och vi har fått skulden för att ha skrivit ett dåligt avtal. Nu blir arbetsgivarna tvungna att läsa avtalet och vi kommer att kunna ha en dialog om de bitar som är viktiga för oss som förbund.

Hur vill du att Vårdförbundet ska arbeta vidare med det nya avtalet?

–Vi är inte oeniga om våra yrkanden, oenigheten ligger i att vi får olika bemötanden från våra arbetsgivare lokalt. Därför måste vi vara ett stöd åt varandra. Jag vill ha regionala mötesplatser så snart som möjligt där vi kan lägga upp gemensamma mål och strategier för de kommande 1,5 åren. Vad vill vi med avtalet? Vad är viktigt att utvärdera?

Pia Arndorff, ordförande i Skåne. Föreslås av valberedningen som vice ordförande. Står tills vidare kvar som kandidat till ordförandeposten.

Foto: Anders Olsson

Hur röstade du i går?

– Jag röstade nej.

Hur resonerade du kring ditt beslut?

– Jag tror på Vårdförbundets lönepolitik, jag tror att vi kan få till en bättre lönesättning som är differentierad om vi jobbar på det lokala planet. Men jag tror att vi måste teckna centrala avtal som ger förutsättningar för detta.

– Det här var mitt ställningstagande inför beslutet i går. Det är inte intressant nu eftersom vi befinner oss i en demokratisk organisation och ett majoritetsbeslut är fattat. Det beslutet tänker jag respektera till fullo och jag kommer att lägga all min kraft på att vi kommer framåt i frågan.

Hur vill du att Vårdförbundet ska arbeta vidare med det nya avtalet?

– Det är viktigt att vi i Vårdförbundet är ett vårdförbund oavsett vilka förutsättningar man har lokalt. I nuläget ligger lönediskussionerna på ett lokalt plan. Det man får göra från centralt håll är att se till att skapa mötesplatser där vi kan föra en dialog om arbetet ute i avdelningarna och hur vi hanterar olika frågor, så att vi agerar som ett förbund.

Katarina Johansson, ordförande i Norrbotten.
Föreslås av valberedningen som ledamot i förbundsstyrelsen. Står tills vidare kvar som kandidat till ordförandeposten.

förbundsstyrelseledamot

Hur röstade du i går?

– Jag röstade ja.

Hur resonerade du kring ditt beslut?

– Det här är det bästa avtalsförslaget vi kan komma fram till i dagsläget, i den omvärld och tid som vi befinner oss i. Det är bra att avtalet är tidsbestämt och att vi inte har skrivit fast några låga nivåer.

–  Jag tycker att det finns bra skrivningar i avtalet som lyfter kunskap och kompetens, som arbetsgivaren måste ta fasta på. Men jag vet att det finns låg tilltro till lokal lönebilning, så där måste vi sätta in krafttag.

Hur vill du att Vårdförbundet ska arbeta vidare med det nya avtalet?

–Det är det vi diskuterar nu. För mig är det viktigt att vi ser oss som en organisation. Lokala avdelningar har mer eller mindre besvärliga arbetsgivare. Ingen ska känna sig ensam i det. Vi måste hjälpas åt på nationell nivå att ta ett gemensamt ansvar och hitta strategier, så att vi känner oss stärka av varandra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida