Lön

Ojämställda löner i Kalmar justeras – för en del

Ojämställda löner i Kalmar justeras – för en del
Enligt Region Kalmars lönekartläggning och analys finns det många anställda inom Vårdförbundets yrkesgrupper som har ojämställda löner — men inte grundutbildade sjuksköterskor.

När Region Kalmar lägger 20 miljoner extra på att göra de anställdas löner mer jämställda lämnas den stora gruppen grundutbildade sjuksköterskor helt utanför. "Obegripligt", säger Vårdförbundet.

Varje år ska arbetsgivare göra en lönekartläggning för att hitta och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. ”Osaklig” betyder i det här sammanhanget att det inte finns någon vettig förklaring till skillnaden i lön, som exempelvis kompetens, marknadskrafter eller olika svårighetsgrader i arbetet.

Tidigare har ojämställda löner justerats inom den vanliga årliga lönerevisionen. I år är första gången som regionpolitikerna i Kalmar skjuter till en större summa pengar för att göra något rejälare åt de skillnader som upptäcks. Men vilka ska få ta del av satsningen?

Mest osakliga löner

Kvinnodominerade yrkesgrupper har jämförts med exempelvis it-tekniker, it-ingenjörer och hälso- och sjukvårdsingenjörer, som inte bara, men till största del, är män.

Region Kalmar har kommit fram till att de löner som skiljer sig mest, utan rimlig förklaring, är anestesisjuksköterskornas. Här är den oskäliga löneskillnaden 2 100 kronor i genomsnitt, enligt regionen. En orättvisa som delvis kommer att justeras i år.

Biomedicinska analytiker, barnmorskor och sjuksköterskor med specialistkompetens, exempelvis distriktssköterskor, finns också bland dem som till viss del kommer att få sina löner justerade.

Men när det gäller den stora gruppen grundutbildade sjuksköterskor kommer regionen fram till att den oförklarliga löneskillnaden för denna grupp endast är 395 kronor i genomsnitt. Så lite att de grundutbildade inte kommer att ingå i extrasatsningen. Skillnaden ska i stället justeras inom den vanliga lönerevisionen.

Samma resonemang för region Kalmar kring sina röntgensjuksköterskor, som inte heller kommer att få ta del av satsningen.

Oense om skillnaden

I sin analys trycker regionen framför allt på att cirka 85 procent av marknaden för sjuksköterskor finns inom den offentliga sektorn och att löneläget därför bör jämföras med snittlönen för en offentliganställd sjuksköterska i landet i stort. Till skillnad från en ingenjör eller tekniker som har sin största arbetsmarknad bland privata företag.

Vårdförbundets lokala vice ordförande Pernilla Petersson blev bestört när hon fick vetskap om detta. För i praktiken skiljer det nära 10 000 kronor i medellön mellan en grundutbildad sjuksköterska och en it-ingenjör anställd i regionen. Att endast 395 kronor av detta skulle vara en oskälig löneskillnad anser hon är orimligt.

Pernilla Petersson.

 Vi uppfattade att arbetsgivaren skulle lägga denna satsning på de yrkesgrupper där medellönen skiljer sig mest mellan yrkesgrupperna. Nu ser vi att så inte är fallet. Den politiska majoriteten har helt enkelt valt att inte rätta till den här löneskillnaden. Det är väldigt problematiskt att arbetsgivaren inte värderar denna medlemsgrupp högre, säger Pernilla Petersson.

På god väg

Region Kalmars förhandlingschef Magnus Ivarsson är glad över att politiken tillfört pengar så att det går att göra mer åt resultatet av den årliga lönekartläggningen. Även om 20 miljoner inte räcker till att justera hela skillnaden. Han håller fast vid att den osakliga löneskillnaden för just grundutbildade sjuksköterskor i Kalmar är 395 kronor. 

Att fackförbunden vill få upp löneläget för alla sina medlemmar, det är så klart fackförbundens jobb, men då är lönekartläggningen inte rätt verktyg, anser han.

Magnus Ivarsson

— Vi får inte glömma att det här är ett verktyg för att motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Inte för att lyfta individer som arbetat extra hårt under coronakrisen och gör ett jättejobb.

Men vad säger du till de drygt 1 000 grundutbildade sjuksköterskorna i Kalmar som helt lämnas utanför den här satsningen?

 Grundutbildade sjuksköterskor får inte del av de här extrapengarna, men alla osakliga skillnader ska åtgärdas och vi har tre år på oss att justera detta. Hur pengarna fördelas är ett politiskt beslut och där det finns störst osaklig skillnad i lön, där har pengarna hamnat. Tyvärr räcker det inte till allt, men är en god bit på väg, säger Magnus Ivarsson.

Jämställda löner

  • Den politiska ledningen i Region Kalmar har beslutat att 20 miljoner kronor (minus arbetsgivaravgifter) ska satsas på att korrigera oskäliga löneskillnader utifrån lönekartläggningen 2019. Pengarna kommer från det statliga välfärdsbidraget.
  • Från Vårdförbundets yrkesgrupper ingår enligt regionen knappt 700 sjuksköterskor (varav cirka 160 distriktssköterskor), där påslaget är mellan 1,6 % och drygt 3 %. 150 biomedicinska analytiker, där påslaget är 1,6 %, och 130 barnmorskor där påslaget är drygt 1,8 %.
  • Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika och likvärdigt arbete. Upptäcks osakliga skillnader ska de åtgärdas inom tre år.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida