Över 300 000 har lämnat a-kassan det senaste året

Från september förra året till juli i år har sammanlagt 321 000 lämnat a-kassan och mycket talar för att antalet i år kommer att öka ytterligare. Det visar ny statistik från SO, Arbetslöshetskassornas samorganisation.

6 september 2007

Det är en för a-kassorna dyster statistik som SO presenterade vid en presskonferens sent på eftermiddagen i dag. Den genomgång och analys som gjorts, bland annat på uppdrag av arbetsmarknadsdepartementet, visar att alla a-kassor har tappat medlemmar. För en del så många som 25 procent.

 Akademikernas a-kassa, där de flesta av Vårdförbndets medlemmar finns, har enigt statistiken tappat cirka 39000 medlemmar. Men det är en missvisande summa, antalet som har gått ur är ungefär 60 000. Orsaken till den lägre siffran är att många har flyttat över från andra akassor, troligen beroende på avgiften. Akademikernas a-kassa har en av de lägst avgifterna.

För just avgiften är ett av huvudskälen till att över 300 000 har lämnat sina a-kassor.

– I stort sett samtliga som gått ur eller tänker göra det anger ekonomiska skäl som orsak, förklarade SOs kanslichef Peter Schönefeld på presskonferensen.

218 kronors skillnad

Under 2006 var den genomsnittliga a-kasseavgften 98 kronor  i månaden – i dag har den stigit till 344 kronor. Det skiljer sig dock mycket mellan olika a-kassor, 218 kronor mellan den med den lägsta avgiften (197 kronor) och den med den högsta (415 konor).

Vid presskonferensen presenterades också en enkätundersökning som har gjorts av FSI, Forsknngsgruppen för samhällsstudier. Den visar bland annat:
* 11,5 procent av betalande till a-kassan har gått ur eller planerar att göra det under 2007.
* 12 procent bland de fackanslutna har gått ur sitt fack eller tänker göra det i år.
* Det vanligaste skälet till att man inte är med i a-kassa eller fack är att man inte tycker sig ha något behov.
* Finansiella skäl är främsta orsaken till att lämna fack/a-kassa.

Utreder en obligatorisk försäkring

Vad som händer i framtiden är inte helt klart, men regeringen har tillsatt en utredning som ska lägga ett förslag om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Peter Schönefeld kommenterade det så här:

– Det är en omväg att först införa nya regler som leder till att så många lämnar a-kassan och sedan ta in dem igen genom en obligatorisk försäkring.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida