Kongress 2018

På spaning efter en ny politisk ledning

På spaning efter en ny politisk ledning
Förbundsvalberedningen, fr v: Mimmi Högblom, Magnus Hanson, Roger Bergebo, Ann-Katrin Fredlund Stålnacke, Eva Wallander, Gunilla George, Gunilla Johansson, Pernilla Stenborg Nielsen. Foto: Lars Nyman

I dag öppnar Vårdförbundets kongresswebb. Det innebär att det går att nominera kandidater, bland annat till en ny förbundsstyrelse. Valberedningen är redan i gång med att förbereda sitt viktiga arbete.

15 september 2017

Förbundsvalberedningen är i full gång med en strategi för att hitta kandidater till en ny politisk ledning för Vårdförbundet. På kongressen, i maj 2018, ska de föreslå ny förbundsstyrelse, nytt avtalsråd och nya revisorer. Till sin hjälp har de en uppdragsbeskrivning, en demokratihandbok och, ännu viktigare, de nomineringar som alla medlemmar har rätt att lämna.

Förbundsvalberedningen består av åtta förtroendevalda från olika lokala avdelningar som väljs och får sitt uppdrag av kongressen. Det innebär att en ny förbundsvalberedning väljs av nästa kongress och att medlemmar behöver nominera kandidater även till den.

Den här valberedningen började sitt uppdrag så snart 2014 års kongress var avslutad och nu träffas de fyra gånger om året. En stor del av arbetet är att genom intervjuer identifiera kandidater som tillsammans kan bli det team som på bästa sätt förmår att utveckla och föra ut Vårdförbundets politik. De arbetar fram en gemensam mall med intervjufrågor och två personer möter alla nominerade. En ställer frågor och en antecknar.

Intervjuar alla nominerade

– För att våra förslag ska bli så genomtänkta som möjligt intervjuar vi alla som nomineras till de här förtroendeuppdragen. Det är gruppen som är viktigast – inte individen. Vi vill inte ha en mängd Zlatan, vi vill ha det svenska damlandslaget i fotboll, säger Mimmi Högblom, förtroendevald i Vårdförbundets avdelning i Västmanland.

Men, tillägger Gunilla George, tillförordnad ordförande i Stockholmsavdelningen, uppdraget varierar beroende på var förbundet befinner sig.

– Det finns kanske lägen när en Zlatan som ordförande passar bra och andra lägen där en fixstjärna inte är vad vi behöver, säger hon.

En annan viktig del i förbundsvalberedningens arbete är besöken bland Vårdförbundets lokala avdelningar.

– Syftet med besöken bland medlemmar och förtroendevalda runt hela landet är att ta reda på vilka förväntningar de har på en kommande förbundsstyrelse, säger Eva Wallander, förtroendevald i Kalmar.

Gör egna spaningar

Dessutom ser de till att finnas på arenor där medlemmarna finns för att göra egna spaningar efter fackliga förmågor. Allt för att undvika att godtycklighet eller slump avgör vilka som ska företräda Vårdförbundets medlemmar fram till 2022.

– Tidigare var valberedningen väldigt anonym, men sedan 2008 försöker vi vara en del av medlemmarnas vardag. Medlemmar och förtroendevalda ska veta att vi finns – så att de sträcker på sig lite extra, säger Mimmi Högblom.

De vill uppmuntra alla att nominera – sig själva eller någon de tycker passar för uppdraget att utveckla och driva förbundets politik. Det behöver inte vara någon som redan har gjort en viss facklig karriär, understryker Ann-Katrin Fredlund Stålnacke, förtroendevald i Norrbotten.

– Det är inte vad du har gjort tidigare som är avgörande för oss, utan vilka egenskaper du har, säger hon.

Fritt fram att nominera

Den 15 september börjar nomineringstiden – då är det fritt fram för alla medlemmar att nominera till förbundsstyrelse, avtalsråd och revisorer. ”Fila på din presentation, den betyder mycket för våra val”, är ett råd till den som vill nominera sig själv.

– I höst är det årsmöten i lokalavdelningarna och då väljs kongressombuden. Efter det träffar vi ombuden för att förklara för dem hur vi arbetar. Deras tankar och förväntningar är också viktiga för oss, säger Gunilla Johansson, förtroendevald i Kronoberg och sammankallande för förbundsvalberedningen.

Stora frågor

Vårdförbundet står inför stora utmaningar. En del av de frågor som är avgörande när en ny förbundsstyrelse ska föreslås är: Hur ska medlemsvärdet för cheferna utvecklas? Vilken strategi behövs för att få upp löner och förbättra arbetsvillkor? Och hur ska förbundet fortsätta och driva utvecklingen mot en personcentrerad vård?

– Vilka visioner personerna har i sådana frågor kommer att avspeglas i våra förslag. Men det är svårt att säga något mer om vilka vi söker innan vi ser nomineringarna. ”Kom som du är – så får vi se var du får plats i pusslet”, säger Mimmi Högblom.

Inför förra kongressen hade förbundsvalberedningen omkring 40 namn att ta ställning till. Den här gången hoppas de på ännu fler. Mellan 15 september 2017 och 31 januari 2018 är det möjligt att nominera. I slutet av februari görs valberedningens förslag offentligt.

– Nominera! Vi vill ha mycket att göra, uppmanar Gunilla Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida