Pengaregn över vården

Pengaregn över vården
Sineva Ribeiro.

Regeringen satsar på hälso- och sjukvården i budgeten för 2021, men det krävs mer än tillfälliga pengar för att lösa ”arbetsmiljöskulden” till medlemmarna.

13 oktober 2020

ORDFÖRANDEN HAR ORDET. Regeringen har tillfört miljoner till regioner och kommuner. Regeringen och samarbetspartierna har presenterat budgetpropositionen för 2021 och vi noterar kraftfulla satsningar på hälso- och sjukvården. Ökade statsbidrag till kommuner och regioner, 4 miljarder för hantering av vårdskulden, 1,5 miljarder till förlossningsvården och kvinnors hälsa, och satsningar på primärvård, ambulanssjukvård, cancervård och psykiatri samt fler utbildningsplatser är goda budgetnyheter. Det är satsningar Vårdförbundet efterfrågat länge och skickar signaler om hur viktiga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor är för samhället.

Arbetsmiljöskulden ska betas av. Många medlemmar upplever att de har varit i en katastrofzon under våren, vilket kan leda till posttraumatisk stress och annan psykisk ohälsa. Pandemin är inte över, nu ökar smittspridningen igen och vi har därtill en stor vårdskuld framför oss att beta av. Det finns ingenting som tyder på att den etiska stressen för dig som medlem är över och här krävs ett långsiktigt arbete från politik och arbetsgivare. Nu ska vi trycka på så att regioner och kommuner säkrar att pengarna når ut till patientnära personal som behöver särskilt stöd, och inte till konsulter, administration eller andra ”svarta hål”. Arbetsmiljöskulden till er medlemmar behöver betalas av och vårdens kompetensförsörjning och arbetsvillkor behöver stå högst upp på dagordningen!

Trygghetssystem måste fungera. Statistik från Arbetsmiljöverket visar att minst 1400 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor anmält till Försäkringskassan att de fått arbetsrelaterad arbetssjukdom i yrket under coronapandemin. Mörkertalet är sannolikt stort då personalen inte testas i den utsträckning som Vårdförbundet krävt. Nu måste trygghetssystemen fungera så att de som riskerat sina liv för att rädda andra får skälig kompensation och de som blivit sjuka av covid-19 på jobbet får bättre ersättning än vid vanlig sjukskrivning. Vi utgår från att Försäkringskassan och AFA Försäkring bedömer covidrelaterad arbetssjukdom utifrån grundantagandet att om någon jobbat med sjuka patienter, så är det där smittan skett. Jag uppmanar dig att anmäla arbetssjukdom!

Tacka våra medlemmar med lön. Som jag skrev i förra spalten så utvärderar vi nu kollektivavtalet HÖK19 noga för att se om det gett önskat löneutfall för medlemmarna. På vissa ställen har årets lönerevision ställts in på grund av pandemin men på andra håll ser vi enorma satsningar göras på särskilt yrkesskickliga medlemmar. Hur går det för dig? Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771—420 420 för råd och stöd. Tillsammans är vi fler än någonsin som jobbar för en förändring av värderingen av livsviktiga yrken!

Sineva Ribeiro
ordförande i Vårdförbundet

Ur min agenda i oktober:

8-9: TCO-styrelse
13: Delta i panelsamtal på patientriksdagen med flera patientorganisationer, arrangeras av Novartis
15: Konferens om önskad lönestruktur, arrangeras av SKR, Vårdförbundet och Sobona
21—22: Förbundsstyrelsemöte

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida